» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ตามน้องๆ เยาวชนบ้านกลาง ไปดูงาน CSR DAY กฟผ.ร่วมทำดี 44 ปี จะรักและดูแลกันตลอดไป

         แม้จะผ่านไปแล้วกับงาน CSR DAY กฟผ. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ภายใต้สโลแกน “ร่วมทำดี 44 ปี กฟผ. จะรักและดูแลกันตลอดไป” ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล (อขภ.) เขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) และฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) เนรมิตพื้นที่บริเวณลานข้างอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นบูทนิทรรศการภายใต้แนวคิด “เราครอบครัว กฟผ.แม่เมาะ, อขภ., อขส. และ อปน. หัวใจเดียวกัน” ภายในบูทได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อทำให้องค์กรของเราอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร เป็นญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน ผ่านบอร์ดนิทรรศการ และมีกิจกรรมนวดตอกเส้นของกลุ่มจิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะไว้ให้บริการกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังมีสินค้าคุณภาพดีจากชุมชนมาจำหน่าย ที่ขายหมดในเวลาอันรวดเร็วก็คือ น้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกิจกรรมคงหนีไม่พ้นเสียงดนตรีไพเราะ และความสนุกสนานที่แสดงออกถึงวีถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือชาวกะเหรี่ยงที่เรารู้จักกันนั้นเอง โดยในช่วงเปิดงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช คุณทองพูน พาระแพน ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง เป็นผู้แทนชุมชนอำเภอแม่เมาะเข้าร่วมเสวนาในรายการ “ชูรักชูรส ตอน จะรักและดูแลกันตลอดไป” ที่มี รีเพราะๆตแห่งประเทศไทย(กฟผ.คุณคำรณ หว่างหวังศรี เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับตัวแทนชุมชนอีก 3 ท่าน 

        ทีมงานชุมชนสัมพันธ์และจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ได้นำน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนบ้านแม่ส้าน (สาขาบ้านกลาง)  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 12 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมอีก 3 ท่าน มาร่วมกิจกรรมในเวทีการแสดง 4 ภาค โดยนำการแสดง พิลิกุ (การแสดงออกถึงหน้าที่ฝ่ายหญิงที่มีหน้าที่ดูแลลูก ฝ่ายชายต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว),  กรูนา (การละเล่นของเยาวชนหนุ่มสาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน) และ กูล่อเซ (การละเล่นที่สื่อให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง) มาแสดงให้กับผู้สนใจได้ชม ซึ่งนอกเหนือจากการแสดงแล้วน้องๆ และอาจารย์ยังได้เปิดโลกทัศน์พร้อมเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และสิ่งที่น้องๆ เยาวชนตื่นเต้นที่สุดก็คือการได้สัมผัสกับทะเลที่หาดบางแสน ซึ่งนี่คือเสียงสะท้อนจากตัวแทนของชุมชนแม่เมาะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   

         นายทองพูล พาระแพน ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.บ้านดง ตัวแทนชุมชนแม่เมาะ ที่เข้าร่วมเสวนาในงานฯ กล่าวว่า “ได้เยี่ยมชมภายในบูทนิทรรศการของ กฟผ.แม่เมาะ ในงาน CSR DAY ซึ่งกิจกรรมที่นำมาแสดงบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของ กฟผ.แม่เมาะและชุมชนได้ชัดเจนทุกกิจกรรม ส่วนตัวแล้วอยากให้ กฟผ.แม่เมาะ เน้นในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มาก เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนในพื้นที่ส่วนมาก โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง”

 

        ด.ญ.ธิติยา สุภาคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน(สาขาบ้านกลาง) กล่าวว่า  “ตลอดระยะเวลาที่ร่วมทำกิจกรรม ประทับใจการดูแลของพี่ๆ ทีมงานจาก กฟผ.แม่เมาะ โดยเฉพาะการได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต เข้าชมท้องฟ้าจำลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  รวมทั้งได้ไปสัมผัสทะเลที่บางแสน ซึ่งทุกคนตื่นเต้นมาก อยากให้ กฟผ.แม่เมาะ ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การแสดงเช่น กีตาร์ ขลุ่ย ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการแสดงครั้งต่อๆไป  สำหรับในบูทนิทรรศการของ กฟผ.แม่เมาะนั้นชื่นชอบทุกกิจกรรมที่ทำให้กับชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมนวดตอกเส้นที่ทำให้ผู้เข้ารับบริการได้ผ่อนคลาย”  

       นายชาตรี ปินตา อาจารย์โรงเรียนบ้านแม่ส้าน(สาขาบ้านกลาง) ผู้ควบคุมการแสดง กล่าวว่า “ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นชาวเขาได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับของจริง ซึ่งปกติแล้วนักเรียนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลๆอย่างนี้  ตลอดหลายวันที่ได้ร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดงาน CSR DAY รวมไปถึงได้นำการแสดงของชนเผ่ามาเผยแพร่ให้กับพี่น้อง กฟผ. ได้ชมกันถึงสำนักงานใหญ่ ได้เข้าไปเยี่ยมชมบูทนิทรรศการทำให้ทราบว่า กฟผ.ได้ทำกิจกรรมมากมายหลากหลายพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ อีกครั้งที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท ให้ PDA และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมกันพัฒนา อ.แม่เมาะ

        มื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการประจำปี 2556 แก่สมาคมพัฒนาแม่เมาะ จำนวน 30 ล้านบาท และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ(PDA) จำนวน 20 ล้านบาท โดยมีนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ และ ว่าที่ พ.ต.ชัยณรงค์ ละครเขต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยว่าการผลิตไฟฟ้า2 ยังได้มอบนโยบายโดยเน้นเป้าหมายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน อ.แม่เมาะ และการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันกับ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโครงการและสิ่งดีๆเกิดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของธนาคารรักษ์แม่เมาะ โครงการโรงเรียนดีของ กฟผ. ที่มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและสมาชิกชุมชน อ.แม่เมาะ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของคนแม่เมาะและพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้มีคุณภาพชีวิต โอกาส และสวัสดิการที่ดีอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กองจิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมงานบุญวัดนาสัก
       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ วัดนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายโอภาส ทัศเทียมพงษ์ วิศวกรระดับ10 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 นำผู้ปฏิบัติงานในสังกัด พร้อมด้วยจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 40 คน ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี พระเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดนาสัก โดยมีชุมชนบ้านนาสักให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นสน 400 ต้น ป้องกันฝุ่นและเสียง

       กฟผ.แม่เมาะ ปลูกต้นสน จำนวน 400 ต้น บริเวณพื้นที่อ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องในสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันฝุ่น และสร้างแนวกั้นเสียงจากธรรมชาติ

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณอ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานปลูกต้นสนในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 400 ต้น เนื่องในสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประมาณ 300 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นสนในครั้งนี้

      นายไววิทย์ แสงพานิชย์  หัวหน้ากองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้สน จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “Think For Green : คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

       นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า “สหประชาชาติได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศให้มีวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นมา เพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  กฟผ.ก็มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในอีก 5-6 ปีข้างหน้า ต้นสน 400 ต้นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมปลูกด้วยกันในวันนี้ จะเติบโตและทำหน้าที่ช่วยลดเสียงจากกิจกรรมในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาลดเสียงโดยการติดตั้งอุปกรณ์”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบ 304 ทุน รวมกว่า 2.3 ล้านบาท สร้างโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนและคนแม่เมาะ

         กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษา กฟผ.ห่วงใย พ่อแม่อุ่นใจ ประจำปี 2556 รวม 304 ทุน แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จงลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วย นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กฟผ.ห่วงใย พ่อแม่อุ่นใจ ประจำปี 2556 ซึ่งสมาคมพัฒนาแม่เมาะ องค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทั้งเยาวชนและประชาชนให้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 304 ทุน แบ่งเป็น ทุนอยากเรียนได้เรียน  มอบให้แก่ เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนใน อ.แม่เมาะ ที่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี จำนวน 151 ทุน รวม 480,000 บาท ทุนเรียนดี มอบให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.แม่เมาะ ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี ในภาคเรียนที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 139 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 695,000 บาท ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน ผลการเรียนดี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 56,000 บาทต่อปี จนจบการศึกษา รวมเป็นเงิน 1,008,000 บาท ทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาผู้นำชุมชน   ให้แก่ครูและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 3 ทุน และปริญญาโท 1 ทุน รวม 141,100 บาท และทุนต่อเนื่องแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 ทุน  ทุนละ 5,000 บาทต่อปีรวม 20,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาที่มอบในปี 2556 ทั้งสิ้น 2,344,000 บาท

        การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ มุ่งหวังให้เยาวชนคนแม่เมาะ มีโอกาสในการศึกษาต่อและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองผ่านการศึกษาที่ดีได้ โดยปัจจุบันนักเรียนทุนฯรุ่นแรกๆได้ทยอยจบการศึกษา และมีอนาคตในการทำงานตอบแทนท้องถิ่นและสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวแล้ว

   

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...