» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  มอบทุนการศึกษา 266 ทุน สร้างโอกาสคนแม่เมาะ ศึกษาต่อในระดับปริญญา

        สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ภายใต้การสนับสนุนของ กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาจำนวน 266 ทุน ให้แก่นักศึกษา ครู และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาในระดับปริญญา และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแม่เมาะในอนาคต

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ องค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแม่เมาะในอนาคต ประกอบด้วย “ทุน กฟผ.ห่วงใย พ่อแม่อุ่นใจ” มอบให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่เมาะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 232 ทุน และ “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต” ทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่ครูและผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอแม่เมาะ ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 34 ทุน รวมทั้งสิ้น 266 ทุน เป็นเงิน 1,772,500 บาท โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอแม่เมาะ และ นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นผู้มอบ

          นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า คนทุกคนมีความสามารถและศักยภาพไม่ต่างกัน แต่อยู่ที่โอกาสและการเริ่มต้นที่ดี ในวันนี้นักศึกษาชาวแม่เมาะทุกคนมีโอกาสในการเริ่มต้นที่ดี ขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาคือเส้นทางการพัฒนาคุณภาพของคนไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และเมื่อสำเร็จการศึกษาขอให้ทุกๆคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมถึงจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

          นางสาวจิตรดา ชมพูสาย อดีตนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ซึ่งปัจจุบันศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ เห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาคนดีสู่สังคม ตนจะนำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมจะเป็นสื่อกลางระหว่าง กฟผ.แม่เมาะกับชุมชน ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ตนจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอำเภอแม่เมาะให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมน้ำใจชาวลำปาง ช่วยภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์

     

            เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำถุงยังชีพ และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากการจัดกิจกรรม “ชาวลำปางร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้า โดยได้รับเงินบริจาค จำนวน 100,100 บาท  และได้รับสิ่งของบริจาค เช่น อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม จำนวน 1 รถบรรทุก 6 ล้อ โดยมีถุงยังชีพจาก กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 500 ถุง ร่วมกับร้านค้า ราษฎรชาวลำปาง จำนวน 400 ถุง  และบริษัท ปตท.จำกัด จำนวน 200 ถุง รวมมูลค่าประมาณ 600,000 บาท มอบให้แก่ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ จ.ลำปาง

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ  มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ถุง  ผ้าห่มนวม จำนวน 150 ผืน แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.ลำปาง   เพื่อให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ประสบกับภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ได้แก่ อ.สบปราบ, อ.เถิน และอ.แม่พริก  โดยมีนายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอสบปราบ, นางพรสวรรค์ ดวงไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อ.เถิน และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอแม่พริก เป็นผู้รับมอบ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2-3 พ.ย.นี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         กฟผ.แม่เมาะ เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยอัญเชิญจากอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง  เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้ารวมพิธี วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังนี้

         วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554  พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มเวลา 13.30 น.  โดยมี นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินฯ ขึ้นรถบุษบกออกจากอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แห่ผ้าพระกฐินฯภายใน อ.แม่เมาะ และรอบ อ.เมืองลำปาง จากนั้นเวลา 17.00 น. อัญเชิญผ้าพระกฐินฯ พร้อมเครื่องอัฐบริขารประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง  จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระกฐินฯ

         วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มเวลา 13.30 น. ณ พระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

         ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวข้างต้น โดยข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว บุคคลทั่วไปแต่งชุดสากลนิยม ชุดไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมาธิการพลังงานชี้ กฟผ.แม่เมาะ เป็นแหล่งพลังงานหลัก เพื่อรองรับสถานการณ์พลังงานของประเทศ

          ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานชี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะเป็นแหล่งพลังงานหลักสำคัญที่ กฟผ. ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคต

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554  ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อนุกรรมาธิการด้านพลังงานและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมงานภารกิจการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของ กฟผ.แม่เมาะ  โดยมี นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ โดยมี นายธนวัฒน์ นุกูลการ วิศวกรระดับ11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นวิทยากรบรรยายด้านภารกิจการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ และนายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บรรยายเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

           นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตกว่า 10% ของประเทศ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจัดส่งเพื่อหล่อเลี้ยงจังหวัดในภาคเหนือ 50% ภาคกลาง 30% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20% ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำนวน 10 หน่วยคือ หน่วยที่ 4-13 มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 2,400 เมกะวัตต์ ซึ่งในอนาคต กฟผ.แม่เมาะ มีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าหน่วยที่4-7 ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานลง โดยโรงไฟฟ้าทดแทนจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ใช้ปริมาณถ่านหินน้อยกว่าและมีระบบจัดการมลภาวะที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิม โดยมีแผนการก่อสร้างเพื่อเดินเครื่องเข้าระบบภายในปี 2560

            นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลที่ว่าถ่านหินในเหมืองแม่เมาะจะหมดลงภายใน 25 ปีนั้น เป็นเรื่องสำคัญ และ กฟผ. ควรวางแผนเพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าทดแทนใหม่ และสถานการณ์พลังงานของประเทศในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่รวมถึงพลังงานทางเลือกเช่น นิวเคลียร์ ในประเทศยังเป็นไปได้ยาก และแหล่งพลังงานหลักของไทยในปัจจุบันคือก๊าซธรรมชาติ กำลังจะหมดลงในช่วงเวลา 20-30 ปี แต่แหล่งถ่านหินสำรองในโลกยังสามารถใช้ได้อีกกว่า 140 ปี  โดย กฟผ. ควรวางแผนนำเข้าหรือหาแหล่งถ่านหินใหม่ๆ ในประเทศ เนื่องจากพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ มีตำแหน่งที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมแก่การผลิตไฟฟ้าในอนาคต ด้านการสร้างการยอมรับและเข้าใจต่อชุมชนโดยรอบ การที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้างเป็นสิ่งที่ดี และเห็นด้วยให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การใช้เงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ และสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างมีความสุข

         

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...