» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2556 ส.ส. จังหวัดลำปาง

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าพบ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และสวัสดีปีใหม่ 2556 เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ ในงานฤดูหนาวลำปางเปิดแล้ว พร้อมมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง (หนองกระทิง) อ.เมือง จ.ลำปาง  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดร้านนิทรรศการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ  โดยมีนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร กล่าววัตถุประสงค์และกิจกรรมภายในร้านนิทรรศการ  จากนั้น นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบคีย์การ์ดเปิดร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเสียบประตูทางเข้าร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ ทำให้ไฟฟ้าที่ประดับประดาภายในร้านนิทรรศการฯสว่างไสว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเดินชมบอร์ดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆภายในร้านฯ เช่น แบบจำลองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บอร์ดตรวจวัดคุณภาพอากาศ สวนชีววิถี ชมรมเครื่องบินเล็ก ชมรมคนรักษ์นกและธรรชาติ ชมรมศิลปประดิษฐ์  โดยในปีนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวลำปางร่วมสนุก ได้แก่ การประกวดร้องเพลง แจกหลอดประหยัดไฟเบอร์5 จับฉลากลุ้นรางวัลเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกคืนตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.55 - 2 ม.ค.56

      งานออกร้านนิทรรศในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ กฟผ.แม่เมาะ ให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะทุกคน สำหรับแนวคิดและรูปแบบร้านนิทรรศการในปีนี้ได้ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟฟ้าสว่างไสวตลอดทั้งร้าน เน้นสีสันสดใส มาพร้อมเหล่าตัวการ์ตูนยอดมนุษย์ เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2556 ให้สอดคล้องกับปณิธานของ กฟผ.ที่ว่า “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ และ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย นำแพทย์กว่า 300 ชีวิต ให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ชาวแม่เมาะ

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย จัดบริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 300 คน ร่วมให้บริการตรวจรักษาโรค ได้แก่ อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง โรคหู คอ จมูก โรคตา โรคเด็ก รวมถึงให้บริการทันตกรรมได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ทำฟันเทียม ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา โดยมี นายนรินทร์ วรรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ว่าที่ ร.ต.ณรงศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาจากกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมอำนวยความสะดวกภายในงาน

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ร่วมไว้อาลัยการจากไปของผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์
       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง นายเดชณรงค์ สุริยะ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในแผนกฯ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยการจากไปของคุณสถาพร เดือนแจ่ม ข้าราชการบำนาญ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบหม้อหุงข้าวประหยัดพลังงาน ช่วยน้องหมาที่วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ

       เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  นายโอภาส ทัศเทียมพงษ์ วิศวกรระดับ10  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ดร.เกียรติศักดิ์ เตียวกุล หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ1 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด นำหม้อหุงข้าวประหยัดพลังงาน ขนาดความจุ 40 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง  ซึ่งออกแบบและจัดทำโดย นายวันชัย มั่งไคร้  นายศักดิ์รินทร์ เครือประสิทธิ์ และผู้ปฏิบัติงานในแผนกฯ  ถวายแด่พระมหาวิชัย อค.คเตโช เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เพื่อนำไปหุงข้าวเลี้ยงสุนัขจรจัดที่วัดฯ รับเลี้ยงไว้  โดยเจ้าอาวาสฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตใจเมตตาต่อสุนัข หม้อหุงข้าวดังกล่าวจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับทางวัดฯ ได้บ้าง ซึ่งเงินที่เหลือจากค่าไฟฟ้าจะนำไปใช้ซื้อยารักษาโรคสำหรับสุนัขและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ภายในวัดต่อไป

สำหรับวัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ ตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์สร้างทางแม่ทะ มีสุนัขจรจัดอยู่ในความดูแลกว่า 800 ตัว ปัจจุบันเสียค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน และค่าอาหารสุนัขกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน จึงขอผู้ใจบุญมีจิตเมตตาร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารสุนัขได้ที่วัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1998 4518 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...