» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่ดูงาน กฟผ.แม่เมาะ เรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศ

       นักเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมพื้นที่ภาคเหนือและ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับความรู้ ได้ประสบการณ์จากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากสถานที่จริง มีความเข้าใจปัญหาพลังงาน เป็นประโยชน์ในการศึกษาและรับราชการในอนาคต

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นาวาเอก สมภพ แสนสมรส เสนาธิการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 55 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 570 นาย ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ และพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในด้านการทหาร ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และ กฟผ.แม่เมาะ

        นาวาเอก สมภพ แสนสมรส เปิดเผยหลังจากเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะว่า “ได้นำคณะนักเรียนเตรียมทหารรวม 570 นาย ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นหลักสูตรประกอบการเรียนของชั้นการศึกษาปีที่ 2 สำหรับการมาศึกษาดูงานที่  กฟผ.แม่เมาะ เพื่อต้องการให้นักเรียนเข้าใจการจัดการด้านพลังงาน เพราะว่าในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินจะหมดไป กองทัพจึงปลูกฝังรณรงค์การประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนเตรียมทหาร เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานให้เขาเห็นว่าพลังงานต้องใช้อย่างจำกัดแล้ว ต้องมองต่อไปในอนาคตว่าพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้คืออะไร และต้องคิดเสมอว่าพลังงานทุกอย่างมีต้นทุน มีอย่างจำกัดและควรใช้อย่างประหยัด นอกจากนั้นแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังกำหนดให้หน่วยงานของกองทัพไทยมีนโยบายประหยัดพลังงาน กำหนดให้ในปีนี้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 ของปีที่ผ่านมา และให้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น” 

      นักเรียนเตรียมทหาร โกเมน เอี่ยมสะอาด ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า “ก่อนมาดูงานที่ กฟผ.แม่เมาะได้ทราบข่าว จากสื่อมวลชนเกี่ยวกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้เกิดปัญหาฝนกรดที่แม่เมาะ แต่เมื่อได้มาเห็นแล้วไม่เหมือนกับที่ได้รับฟังข่าวจากสื่อมวลชน ภายในบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ มีต้นไม้ร่มรื่นและมีอากาศดีมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวและทัศนศึกษา เห็นแล้วเหมือนรีสอร์ทหรู ไม่เหมือนโรงงานหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างที่คิดไว้ ในส่วนของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจะหมดไปในอนาคตอันใกล้  เราต้องวางแผนการใช้และหาพลังงานทดแทนอย่างอื่นมาสำรองไว้  สิ่งไหนไม่จำเป็นก็ปิด สิ่งไหนที่หยุดการใช้ได้หรือหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ก็นำมาใช้ทดแทน เช่นการผลิตไฟฟ้าเราสามารถใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่นได้ เช่นนิวเคลียร์หรือน้ำ  จากการศึกษาข้อมูลมาหากจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยส่วนตัวไม่กลัว เพราะว่าก่อนการก่อสร้างผู้รับผิดชอบต้องศึกษาข้อมูลมาอย่างดีอยู่แล้ว”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันวิชาการ “Maemoh Academic Day” โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เข้าร่วมงาน Maemoh Academic Day 2556 หรืองานวันวิชาการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมความรู้ รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีซุ้มกิจกรรมและโครงงานต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องบินพลังงาน หุ่นยนต์รีโมทบังคับ ซุ้มประชาคมอาเซียน โรงเรียนธนาคาร โครงงานหัตถกรรม พืชผักสวนครัว ฯลฯ โดยมี นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมสนับสนุนเต็นท์ เวที ระบบแสง สี เสียง รวมถึงมีบอร์ดกิจกรรมจิตอาสา การออกบูทแสดงของชมรมถ่ายภาพ ชมรมดนตรีไทย และการนวดตอกเส้น จาก กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมแสดงในงานการจัดงานอีกด้วย โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแม่เมาะ องค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 30,000 บาท

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมใจก้าวเดิน 2,000 ก้าวแรก ในโครงการ “รวมใจไร้พุง ปี 2556”

        กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรม “ก้าวเดิน 2,000 ก้าว” ให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานได้ออกกำลังกายโดยการเดิน โดยจะสะสมจำนวนก้าวต่อเนื่องให้ได้ 10,000 ก้าวต่อวัน เพื่อให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวเดิน 2,000 ก้าว” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “รวมใจไร้พุง ปี 2556” โดยมี  นายสมชัย ตันติพัฒนานันต์ หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดกิจกรรม

      “ก้าวเดิน 2,000 ก้าว” เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ “รวมใจไร้พุง ปี 2556” ได้ร่วมก้าวเดิน 2,000 ก้าวแรกร่วมกัน ภายในบริเวณรอบอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน (เพศชาย มากกว่า 36 นิ้ว เพศหญิง มากกว่า 32 นิ้ว) จากผลการตรวจสุขภาพปี 2555 จำนวน 65 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเครื่องนับก้าว เพื่อบันทึกจำนวนก้าวในแต่ละวัน โดยมีเป้าหมายต้องเดินสะสมให้ได้อย่างน้อย 10,000 ก้าวต่อวัน ภายในระยะเวลา 100 วัน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เริ่มออกกำลังกายโดยการก้าวเดิน  และแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกที่ทุกโอกาส ซึ่งการเดินสะสมให้ครบ 10,000 ก้าวต่อวัน จะทำให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง

       ทั้งนี้ นายชณิกร ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการฯและผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันและร่วมมือให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา การเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างง่าย และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา แม้แต่ขณะทำงานก็สามารถใช้การเดินขึ้นบันไดหรือการเดินระหว่างอาคารเป็นการออกกำลังกายได้ ซึ่งการมีสุขภาพแข็งแรงจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

        นายกมลชาติ จิตรรักชาติ พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4 แผนกเดินอุปกรณ์สายพานและจัดหาน้ำ2 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “เดิมตนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยการวิ่งมาราธอนและปั่นจักรยาน แต่ระยะหลังไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายจึงทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีรอบเอวเกินมาตรฐาน การได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มออกกำลังกายอีกครั้ง และอยากชวนให้เพื่อนพนักงานทุกท่านให้หันมาออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีผลดีโดยตรงต่อสุขภาพ เมื่อสุขภาพของเราดีเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข” 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รวมพลังทำแนวกันไฟป่าต้นน้ำห้วยตาด ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

       รวมพลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ.แม่เมาะ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร เพื่อควบคุมป้องกันการลุกลามของไฟป่า และสร้างจิตสำนึกพร้อมความเข้าใจในการป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ม่อนโล่งใจ บ้านจำปุย-ห้วยตาด ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธงชัย โรจนวิจิตร หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้าศูนย์จิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ กว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งชุมชนบ้านจำปุย บ้านกลาง บ้านแม่ส้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์” โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทุกภาคส่วน อาทิ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อบต.บ้านดง นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท รวมถึงผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ นำโดยนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายประสงค์ คำฟูบุตร กำนัน ต.บ้านดง รวมกว่า 300 คนเข้าร่วมงาน

       นายสมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง กล่าวว่า “เรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่า ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง และไม่ควรมองว่าต้นเหตุมาจากชาวบ้านอย่างเดียว ในวันนี้อยากให้ทุกฝ่ายได้มาเห็นและเข้าใจถึงกระบวนการและกรอบกติกาในการดูแลรักษาผืนป่าของชาวบ้าน ว่ามีการวางแผนและเส้นทางแนวกันไฟ มีการตั้งกองทุนจัดการไฟป่าร่วมกันระหว่าง 3 ชุมชน  และที่สำคัญคือวันนี้ได้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรวมพลังจากทุกภาคส่วนมาทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกัน”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ร่วมใจ ทาสีองค์พระธาตุเจดีย์ซาว

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  พร้อมด้วย นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ นำคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ และนักศึกษาที่ฝึกงานกับ กฟผ. แม่เมาะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สร้างกุศล โดยร่วมแรงร่วมใจบูรณะทาสีองค์พระเจดีย์ทั้ง 20 องค์ เพื่อให้งดงามสะอาดตาดังเดิม ซึ่งวัดเจดีย์ซาวหลังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางแต่โบราณ องค์พระธาตุมีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า มีวิหารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิศิลปะเชียงแสนคือพระเจ้าทันใจ จึงเป็นวัดที่ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวมาสักการะเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาและ จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...