» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานกีฬาพลังประชาชนสัมพันธ์ ตำบลสบป้าด
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาพลังประชาชนสัมพันธ์ ตำบลสบป้าด ประจำปี 2554” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอาทิ แข่งจับปลาไหล ปิดตากินกล้วย เรือบก เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลสบป้าด และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมงานดังกล่าว
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดบรรยายการสื่อสารกับชุมชนให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ
         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง “การสื่อสารกับชุมชน” ให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 200 คน โดยมี นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในการบรรยายวิทยากรได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  การเตรียมความพร้อมทางจิตใจของผู้ที่จะทำงานร่วมกับชุมชน  การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และการสร้างความประทับใจในการพบประชาชน โดยวิทยากรได้กล่าวว่า งานจิตอาสานั้น สามารถทำได้ทันที โดยทำออกมาจากใจและทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางเสมอ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประชุมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าทดแทนฯ
        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าทดแทนฯ โดยมี นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ, พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว ผู้กำกับ สภ.แม่เมาะ ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมประชุมเตรียมการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียน  แม่เมาะวิทยา เวลา 8.00 – 17.00 น.
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2555 สส. สว. จังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  นายจักรพงษ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พบ  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้ และสวัสดีปีใหม่ ประจำ ปี 2555

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานใหม่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 47 คน เข้ารายงานตัวแล้ว
        เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง แผนกบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียกผู้ปฏิบัติงานใหม่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารายงานตัว พร้อมปฐมนิเทศเบื้องต้นและแจกคู่มืองานบุคคล ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้ารายงานตัวดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 7 คน ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 13 คน และฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 27 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 คน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...