» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เหตุแผ่นดินไหวใน อ.แม่เมาะ ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าและเขื่อน

         กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงเหตุแผ่นดินไหวใน อ.แม่เมาะ ขนาด 3 ริกเตอร์ และ 2.5 ริกเตอร์ เมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั้ง 8 แห่งในพื้นที่

        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตนิยมวิทยา ได้แจ้งเหตุแผ่นดินไหว  ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งแรกเวลา 22.02 น. ขนาดความรุนแรง 3.0 ริกเตอร์ และครั้งที่ 2 ขนาดความรุนแรง 2.5 ริกเตอร์ ในเวลา 23.42 น. รวม 2 ครั้ง โดยจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่กลางหุบเขาทางทิศตะวันตกของเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ในเขต ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ห่างจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากเขื่อนแม่จางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ไม่มีรายงานสิ่งก่อสร้างเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ

         ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า “เหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว ถือว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีการตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ได้เร่งตรวจสอบจุดสำคัญทันที โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 10 โรง ไม่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ แม่จาง แม่ขาม ท่าสี ห้วยทราย ห้วยเป็ด ห้วยหลวงตอนบน ห้วยคิงตอนบน และห้วยคิงตอนล่าง ก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ ถือว่าเป็นความรุนแรงระดับต่ำ  ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ มีเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวติดตั้งอยู่ที่แนวสันเขื่อนแม่จาง 1 เครื่อง เพื่อเฝ้าระวัง โดยรับข้อมูลแผ่นดินไหวจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา”
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ นำสื่อลำปางดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด บีแอลซีพีพร้อมชี้แจงข้อมูลโรงไฟฟ้าทดแทน ของ กฟผ.แม่เมาะ

              กฟผ.แม่เมาะ พาสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ดูงานที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนหน่วยที่ 4-7 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่กำลังจะหมดอายุลง เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสื่อมวลชน

              เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและพื้นที่ภาคตะวันออก ตามโครงการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์  ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในภารกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานประเภทต่างๆในประเทศไทย และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ กับสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ในส่วนของการศึกษาดูงานครั้งนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน คณะสื่อมวลชนลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าชมระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินสะอาดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ผ่านการขนส่งทางทะเล มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,434 เมกะวัตต์ อีกทั้งยังได้ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ และระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยน้ำทะเล (Seawater Washing Flue Gas Desulfurization) เพื่อรักษาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ใกล้เคียงกับระบบที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้อีกด้วย โดยมีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

              ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะฯ ได้เข้าชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนเต่าทะเลที่มาวางไข่ในบริเวณชายหาดของกองทัพเรือมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้ร่วมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ท้องทะเลอีกด้วย ต่อมาคณะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ธรรมชาติของเกาะและทะเลรวมถึงประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทย

              นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดเวทีชี้แจง เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน หน่วยที่ 4-17 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนอีกด้วย

            นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน หน่วยที่ 4-7 กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 4-7 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีอายุการใช้งานเกิน 25 ปีแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์คือรถเก่าใกล้หมดอายุซึ่งต่อไปอาจไม่เหมาะต่อการใช้งาน กฟผ.จึงมีนโยบายก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า 4-7 ขึ้น ในบริเวณพื้นที่ด้านทางทิศใต้ติดกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 13 โดยโรงไฟฟ้าทดแทนดังกล่าว จะสร้างขึ้นเพียง 1 โรง และสามารถทดแทนกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าเดิมทั้ง 4 โรงได้ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงต่อการผลิตไฟฟ้าในปริมาณเท่ากัน ได้แก่ ถ่านหินและน้ำ และยังมีฝุ่นและก๊าซออกมาน้อยกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิม ปัจจุบันโรงไฟฟ้าทดแทนอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอีกด้วย”

           นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง ประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง กล่าวว่า การมาดูงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และความรู้ใหม่ๆ ให้กับสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ให้รู้เรื่องการบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการมาดูงานทำให้สื่อมวลชนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งด้านกำลังการผลิต ประเภทถ่านหินที่ใช้ และบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละโรงไฟฟ้า ในส่วนของการดูงานพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งพิพิธภัณฑ์เต่าทะเล กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล การดูงานและท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากจะได้ความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิงแล้ว ยังได้ความอบอุ่น ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน มองว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นด้านพลังงาน ซึ่งในฐานะสื่อมวลชนในพื้นที่ที่ติดตามการดำเนินงาน ของ กฟผ.แม่เมาะ มาตั้งแต่เริ่มต้น เห็นผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ ได้สะสางและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นด้านมลพิษและด้านชุมชนมาโดยตลอด ในอนาคตถ้าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ตนในฐานะสื่อมวลชนก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุรายได้น้อย ถวายในหลวง

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ บ้านเลขที่ 8/3 หมู่บ้านศรีบุญเรือง ซอย 3 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง   จ.ลำปาง  นายจรัญ  คำเงิน วิศวกรระดับ 10 กองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เป็นตัวแทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมบริจาคผ้าห่มและถุงยังชีพพร้อมสมทบเงินบริจาคสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัว นายโท การเพียร  ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ทดแทนบ้านหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงินจำนวน 23, 000 บาท และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 84 พรรษา มหาราชันย์

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
              เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายสมยศ  ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จำนวน 19 คน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร และกล่าวคำอาเศียรวาท ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ  7 รอบ  84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะประกาศนโยบาย ย้ำเจตนารมย์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

           ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ และเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกคน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน

           นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและความสมดุล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดังนี้

1. สอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์กร “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” และค่านิยมองค์กร

2. ยึดมั่นในพันธกิจ “ผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ต้นทุนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกัลยามิตรกับชุมชน และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน”

3. ปฏิบัติบนพื้นฐานความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการล็อบบี้ ต่อต้านการคอรัปชั่น การผูกขาดและการทุ่มตลาด

4. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

5. ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

6. สร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

7. ส่งเสริมการกระทำที่เคารพสิทธิในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ให้บริการที่จำเป็นและรักษาความลับผู้บริโภค โดยหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในกลุ่มผู้บริโภค

9. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและสมดุลต่อลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10. มีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมระหว่างองค์กรกับชุมชน

11. ถือว่า “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทั้งในด้านบุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนการเจ็บป่วยจากการทำงาน

12.พัฒนา “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานทางด้านอากาศ น้ำทิ้ง กากอุตสาหกรรม และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม

โรงไฟฟ้าแม่เมาะนับเป็นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ และเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกคน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...