» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องจักรและบุคคลากรยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถนนเส้นแม่เมาะ-ผาลาดทางเข้าอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักและบุคคลากรสำหรับยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พังเสียหายจากอุบัติเหตุรถพุ่งชนทำให้ตัวซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หักขวางถนนสายแม่เมาะ-ผาลาด และเกิดจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและรถเครนสำหรับยกซุ้ม จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับอำนวยความสะดวกในช่วงการจราจรติดขัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชนลำปาง

        

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดฝึกซ้อมสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี ในการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคเหนือ ฤดูกาล 2014  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 กันยายน 2557 โดยมี นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ  

        โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าในการเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถในอนาคต ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางออกรับบริจาคโลหิตที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

            เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ออกหน่วยบริการเพื่อรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริจาคโลหิตจำนวน 120 คน ได้โลหิตจำนวน 48,000 ซีซี   มีผู้ปฏิบัติงานบริจาคอวัยวะ 2 คน และบริจาคดวงตา 3 คน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมภาพถ่ายที่ระลึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 30 คน ที่เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  21 มกราคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งจำนวน 23 คน และ ผู้ปฏิบัติงานที่บริจาคโลหิตครบ 108 ครั้ง จำนวน 7 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สตรี อ.แม่เมาะ แสดงพลังในงานวันสตรีสากล

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ องค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่เมาะ จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2557 เพื่อเชิดชูบทบาทสตรี คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกด้าน และต่อต้านการใช้ความรุนแรงของเด็กและสตรี  และเพื่อให้ได้เห็นคุณค่าของสตรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี การมอบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อ.แม่เมาะ 10 ท่าน การแข่งขันกีฬามหาสนุก เช่น วิ่งฮูลาฮุป เก้าอี้ดนตรี ปิดตาแต่งหน้า เป็นต้น กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเป็นจำนวน 50,000 บาท โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ นางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มสตรีจาก 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ กว่า 750 คนเข้าร่วมงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านโชว์ผลงานพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14

          กฟผ.แม่เมาะ จัดแสดงผลงานจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14 คัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมแข่งขันในเวที กฟผ. และเข้าสู่เส้นทางแข่งขันระดับประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 โดยมีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ลำปางนครแห่งความสุข” จากนั้นมีการเสวนาจากผู้แทน 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ, หน่วยงานราชการ และ กฟผ.แม่เมาะ ในหัวข้อ “จิตอาสากับการพัฒนาชุมชนแม่เมาะ”  ประกอบด้วย นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ, นายแดง ทนันไชย ปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านเมาะหลวง, นายณรงค์ มะโนปิน ผู้นำชุมชนบ้านหาด, นางผ่องพรรณี มหามิตร ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านสบป้าด, พ.ต.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา และ นายสุริยัน รักษากิจ วิทยากรระดับ 7 แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์  หัวหน้าศูนย์จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่ง็ปูภายในงานมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ, ส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ร่วมงานคับคั่ง

           นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กฟผ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังแห่งความยิ่งใหญ่ พลังแห่งความสำเร็จและภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และยิ่งไปกว่านั้น การที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในหน่วยงานของ กฟผ. หน่วยงานราชการของ จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ ที่แสดงให้เห็นว่า กฟผ.แม่เมาะ มีการพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2556 และรางวัลเหรียญทองจากสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล ทำให้เห็นได้ว่าการจัดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิตที่ผ่านมาเป็นเวทีแสดงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้คิดค้นทดลองและสร้างประโยชน์ สร้างชื่อเสียงต่อองค์กร สนองต่อนโยบายการพัฒนางานของ กฟผ. ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีขบวนการสนับสนุนและพลักดันให้เกิดการเรียนรู้จนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนางาน ตลอดจนส่งเสริมความคิดในเรื่องสร้างสรรค์และนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงระบบและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ คงไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อพัฒนาให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขแก่คนไทยทุกคน ขอชื่นชมในความตั้งใจอันดีตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน ขอให้ร่วมมือร่วมใจรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

          สำหรับงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ เป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557  ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ภายใต้แนวคิด“พัฒนางานทุกด้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพสูง” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม โดยการใช้เครื่องมือ QCC, Kaizen, KSS (Kaizen suggestion system), AAR (After Action Review), BAR (Before Action Review) ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนความสูญเสียตามแนวทางการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตองค์กร และยังเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานในเวทีของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีระดับประเทศต่อไป นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงานแล้วภายในงานยังมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการต่างๆ เช่น เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC), งานด้าน CSR, หลอดไฟ LED เป็นต้น ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...