» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  มาลองฝึกขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ พบกันที่สนามฝึก ณ ทางขึ้นทุ่งบัวตอง 28-30 พฤศจิกายน นี้

        นายสุรัตน์ เผือกผ่อง หัวหน้ากองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ แจ้งว่า ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ที่จัดระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 กองปฏิบัติการเหมืองได้จัดกิจกรรมฝึกสอนภาคทฤษฎีและเรียนรู้เทคนิคการใช้งานรถขับเคลื่อนสี่ล้อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในกิจกรรมการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือที่เรียกติดปากกันว่า รถออฟโรด  โดยจำลองสนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อไว้จำนวน 14 สถานี พร้อมครูฝึกผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่ผ่านการอบรมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ และมีประสบการณ์ในการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อภายในบ่อเหมืองแม่เมาะ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและร่วมนั่งเป็นครูฝึกตลอดระยะทาง พร้อมให้ทดลองขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำในจังหวัดลำปางที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้เรียนรู้การใช้งานรถขับเคลื่อน สี่ล้อ เรียนรู้ในส่วนของทฤษฎี รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติบังคับรถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบของสนามฝึกจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการอีกด้วย  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในสนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ บริเวณทางขึ้นทุ่งบัวตอง กฟผ.แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะนักจัดรายการวิทยุ สวท.เชียงใหม่เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

        คณะนักจัดรายการวิทยุ สวท.เชียงใหม่ เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ หวังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ต่อประชาชน

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะผู้จัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่  (สวท.เชียงใหม่) จำนวน 10 คน นำโดย นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร และนายเดชณรงค์ สุริยะ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจโดยรวม กฟผ.แม่เมาะ พร้อมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ สวนพฤกษชาติ การเข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ของคณะฯ ครั้งนี้ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจการดำเนินงาน ตลอดจนเกิดความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบของ กฟผ.แม่เมาะ จนสามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปได้

         นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ทราบว่า กฟผ.แม่เมาะ จัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะขึ้นทุกปี ซึ่งทีมงาน สวท.เชียงใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ในปีนี้ได้มีโอกาสเข้ามาชมพื้นที่ และรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ด้วยตนเอง ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของ กฟผ.แม่เมาะอยู่แล้ว แต่เมื่อได้มาชมสถานที่จริงทำให้ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฟผ.แม่เมาะ มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยหาก กฟผ.ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ โปร่งใส ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชนได้ ทั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันองค์กรให้มีความแข็งแกร่งอีกด้วย นอกจากนั้นนักจัดรายการวิทยุ สวท.เชียงใหม่ทุกคนที่มาดูงานในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของประชาชนให้เกิดต่อ กฟผ.”)

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 เน้นปฏิบัติตามกฎ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ

        โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงรค์ การแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กิจกรรม 5ส. การทำงานในพื้นที่อับอากาศ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบและการปฏิบัติตนในพื้นที่ทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ

         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZD) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างเป็นระบบตามคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียด้านบุคคล ทรัพย์สิน  และระบบการผลิต ภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” ซึ่งจัดโดย กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2, กองบำรุงรักษากลาง  และกลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัย ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงานมีกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเดินรณรงค์ความปลอดภัย, การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน, บอร์ดแสดงผลงานด้านความปลอดภัย, บอร์ดความรู้ กิจกรรม นโยบายความปลอดภัย 5ส. พื้นที่อับอากาศ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ กำหนดหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2557 รวม 28 วัน โดยกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านความปลอดภัย หลักของการยศาสตร์กับการทำงาน รวมไปถึงตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน  และสามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียจากการทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ Zero Accident

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  บ.ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) นำชุมชนโดยรอบดูงาน CSR กฟผ.แม่เมาะ

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เปิดบ้านต้อนรับชุมชนโดยรอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี (ในเครือ SCG) ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี, สมาชิก อบต.บ่อทอง, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลบ่อทองและตำบลย่านรี จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 200 คน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันที่ 7, 13, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2557 รวม 4 รุ่น โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายเดชณรงค์ สุริยะ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ หลังจากฟังการบรรยายแล้วคณะฯได้เข้าชมบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯทุ่งบัวตองเหมืองแม่เมาะ

        นายยงยุทธ สุภาเนตร หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าถ่านหินที่เราใช้อยู่เป็นพลังงานไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ชุมชนยังไม่มีความเข้าใจและยังมีความวิตกกังวลอยู่ ซึ่งโรงงานผลิตกระดาษของ บ.ไทยเคนเปเปอร์ ใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตเกือบร้อยเปอร์เซ็น ชุมชนที่เสพข่าวสารทางสื่อต่างๆว่าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานถ่านหินเป็นเรื่องน่ากลัวอยู่แล้ว ในวันนี้จึงพาชุมชนมาทำความเข้าใจและให้เห็นข้อเท็จจริงว่าที่แม่เมาะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คิด มาร่วมทำความกระจ่างพร้อมกัน อยากให้รู้ว่าถ่านหินเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้มากกว่า หากมีกระบวนการจัดการที่ดีถ่านหินจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นักปั่น กฟผ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ขอทำดี “ปั่นเสือไปสร้างฝาย ถวายในหลวง”

        เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้วยโป่ง บ้านสวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเสือไปสร้างฝาย ถวายในหลวง” จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับกองวางแผนบำรุงรักษาเหมืองแม่เมาะ เพื่อเป็นการรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เสริมสร้างสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนักปั่นจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ และจากชมรมต่างๆในจังหวัดลำปางจำนวนกว่า 160 คน ร่วมปั่นจักรยานจากอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง เข้าสู่หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร  เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 15 ฝาย ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ และสมาชิกในชุมชนบ้านสวนป่าแม่เมาะ โดยมีนายประจักษ์ ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และสมาชิกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...