» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เสริมสร้างสุขภาพเยาวชนส่งเสริมสถาบันครอบครัว ด้วยกีฬาฟุตบอล

       กฟผ.แม่เมาะ จัดแข่งขันฟุตบอลยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี กฟผ.แม่เมาะคัพ ประจำปี 2558 นำเด็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และใกล้เคียง รวม 6 ทีม เริ่มฟาดแข้ง 29 สิงหาคม - 26 กันยายน 2558 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี กฟผ.แม่เมาะ คัพ ประจำปี 2558 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจและนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แก่เด็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ยุวชนได้ฝึกฝนทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล รู้จักการทำงานเป็นทีม มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากการร่วมชมร่วมเชียร์ลูกหลานแข่งขันในช่วงวันหยุดอีกด้วย โดยในปีนี้ มีทีมยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วม 6 ทีม จาก ต.แม่เมาะ ต.จางเหนือ ต.บ้านดง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ และจาก ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง โดยทุกทีมได้รับการสนับสนุนเงินบำรุงทีม ตลอดจนชุดเข้าแข่งขันจาก  กฟผ.แม่เมาะ โดยมีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2,500 บาท

        ในเดือนตุลาคม 2558 นี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลแก่ยุวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล แก่ยุวชน อ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล ลาน ฮ เหมืองแม่เมาะ พร้อมนำยุวชนที่ผ่านการคัดเลือกไปทัศนศึกษาการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. รับรางวัล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 และประทานรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องรอยัล จูบิลีบอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

        นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม  กฟผ.กล่าวว่า รู้สึกยินดีและนับเป็นเกียรติสูงสุดของ กฟผ. ที่ได้รับการพิจารณาจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งผลงานของเยาวชนเข้าประกวดในรอบ 2 ปีนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...