» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เปตองภายใน กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ชมรมกีฬาเปตอง กฟผ. แม่เมาะ จัดแข่งขันเปตองภายใน ประเภททีม 2 คน ครั้งที่ 4/2551 ณ สนามเปตอง กฟผ.แม่เมาะ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 16 ทีม
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551  พันเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล  รองผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่  87  จำนวน 140 นาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายอุทัย พวงสายใจ วิศวกรระดับ 8  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รับมอบของที่ระลึกจาก  พล.ต. ประสาท สุขเกษตร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ในโอกาสนำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 จำนวน 268 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. แม่เมาะ 
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2. พบผู้บริหารระดับต้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ  ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พบผู้บริหารระดับต้นของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะปี 2552 โดยมีการทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับวิสัยทัศน์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Vision) ในปี 2552 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ดีกว่ามาตรฐานสากลและเป็นที่เชื่อมั่นของสังคม
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดบรรยายธรรมะ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.สาขาแม่เมาะ จัดบรรยายธรรมะให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะในหัวข้อเรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดานสุข  โดยพระมหาศรีวรรณ โสวณฺณสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้แสดงธรรม
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...