» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พอใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนโรงไฟฟ้าในอนาคตควรควบคุมตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 . ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายอุทัย พวงสายใจ วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนในฝันของ กฟผ. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นางรัตนา บุญน้อม อาจารย์โรงเรียนสตรีวัดอักษรสวรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ดิฉันเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต โดยจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใดก็ได้แต่ขอให้มีการควบคุมการก่อสร้างอย่างจริงจังให้ถูกต้องตามต้นแบบและตามงบประมาณที่ได้อนุมัติ จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วในวันนี้ยอมรับว่า สิ่งแวดล้อมดีกว่าเดิมมาก อยากให้ผู้รับผิดชอบใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลัง วันนี้จึงดีใจที่เห็นทุกอย่างดีขึ้นและประชาชนอยู่ได้อย่างเป็นสุข

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 119 คน ได้บริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้โลหิตจำนวน 35,700 ซีซี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จ๊ะ จิตตาภา “หนูตุ่ม” จากละครเรื่องอเวจีสีชมพู ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17

การจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ทุกๆ ปีจะมีนักแสดงมาร่วมงานเพื่อสร้างสีสันภายในงาน โดยที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงาน และนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างมาก นักแสดงที่จะมาร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ปีนี้คือ นางสาวจิตตาภา แจ่มปฐม หรือน้องจ๊ะ หากแฟนๆ ละครยังไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าเอ่ยชื่อหนูตุ่ม จากละครเรื่องอเวจีสีชมพู ออกอากาศทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 3 เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก น้องจ๊ะ อายุ 22 ปี จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะศิลปกรรม สาขานาฏศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผลงานการแสดงละครที่ผ่านมาได้แก่ เรือนรักเรือนทาส, สวัสดีคุณครู โดยละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องจ๊ะ คืออเวจีสีชมพู และกำลังถ่ายทำละครเรื่องสุดแต่ฟ้าจะกำหนด โดยรับบทเป็นนางเอก ถึงแม้ว่าจะเข้าวงการบันเทิงได้ไม่นาน ตอนนี้น้องจ๊ะถูกขนานนามว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการบันเทิงเมืองไทยไปแล้ว

ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ตลอดทั้งวันน้องจ๊ะจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นต่างๆ ในจังหวัดลำปาง และพบกับน้องจ๊ะได้ที่งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก หวังดึงนักเรียน นักศึกษาร่วมวิ่งไมโคร ในงานแม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

โดยโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจัดที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 20 มิถุนายน ส่วนโรงเรียนในเขตอำเภอแม่เมาะ จัดที่อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ วันที่ 23 มิถุนายน  คาดจะมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 63 โรงเรียน

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นอกเหนือจากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ แล้ว การออกไปให้ข้อมูลการจัดงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้กำหนดออกไปประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการแข่งขันประเภทไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนี้ถึง 6,482 คน

การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะจัดให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสรรพประสงค์สุดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยเชิญโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 39 แห่งด้วยกัน เช่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนไตรภพวิทยา โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนประชาวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 3–6 โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 5 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการพลศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยโยนก ฯลฯ รวมทั้งมณทลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางด้วย

ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ จะมีการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง M1 อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเชิญโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 24 แห่ง เช่น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนบ้านสบป้าด โรงเรียนวัดท่าสี โรงเรียนวัดห้วยคิง โรงเรียนบ้านสบจางวิทยา โรงเรียนบ้านนาแช่ และโรงเรียนบ้านวังตม ฯลฯ

สำหรับคณะกรรมการจัดงานฯ ที่จะร่วมให้ข้อมูลประกอบด้วย ฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ ฝ่ายเทคนิคการกีฬาและจัดการแข่งขัน ฝ่ายการบริการ ฝ่ายการเงินและทะเบียน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...