» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ. ยึดแนวเติบโตอย่างมั่นคง ลงทุนด้วยกำไร รักษาวินัยทางการเงิน

นายไกรสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของ กฟผ. ว่ามีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการรองรับการลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน กฟผ.มีผลกำไรเฉลี่ย 30,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้อัตราเงินกู้ต่อทุนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ประกอบกับการมุ่งเน้นหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศช่วยลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

ทั้งนี้แผนการลงทุนสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ 4 แห่งของ กฟผ. ที่จะเข้าสู่ระบบภายในปี 2553 ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอันได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมกับการขยายระบบส่งเพิ่มเติม แม้ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบแสนล้านบาท แต่ กฟผ. จะมุ่งใช้งบจากกำไรของผลประกอบการก่อนในเบื้องต้น หากไม่พอจึงจะเสริมด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปีนี้คาดว่าไม่ต้องใช้เงินกู้เลย เนื่องจากผลกำไรจากปีที่ผ่านมาเพียงพอต่อการลงทุน ส่วนในปีต่อๆ ไปนั้นคงต้องมีการประเมินอีกที

“หากต้องมีการกู้เงิน ก็ต้องกลับมาดูว่าจะกู้ในรูปแบบใด กู้เป็นเงินสดหรือออกเป็นพันธบัตร และจะกู้จากสถาบันการเงินในหรือต่างประเทศ โดยในช่วงที่รัฐบาลไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นี้ ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินในประเทศมาก ถือเป็นผลดีต่อ กฟผ. เพราะสามารถกู้เงินสกุลบาทได้เต็มที่ ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เนื่องจากรายได้ของ กฟผ. เป็นเงินไทยหากกู้เงินตราต่างประเทศเข้ามามากก็จะมีความเสี่ยงสูง”

ผวก. กฟผ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ กฟผ. มีภาระหนี้ รวมทั้งหมด 85,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ในประเทศร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นหนี้ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนหนี้ 0.8 เท่าของทุน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่น่าวิตกกังวลอะไร เนื่องจากสามารถกู้ได้เต็มที่ถึง 1.5 เท่าของทุน แต่ทั้งนี้คงไม่กู้เต็มเพดานอย่างแน่นอน เพราะหากมีสัดส่วนเงินกู้มากกว่าทุนมากก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเครดิตเรตติ้งตามมา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กองการแพทย์และอนามัยแม่เมาะ เดินหน้าประหยัดพลังงาน จัดบรรยายให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 นต.นพ.พรเพิ่ม พรมมาส รน.หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้กับผู้ปฏิบัติงานกองการแพทย์จำนวน 30 คน โดยมีนายอุทัย พวงสายใจ วิศวกรระดับ8 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายบุญธันทร์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยาย

นต.นพ.พรเพิ่ม พรมมาส รน. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย

การบรรยายดังกล่าว จะจัดบรรยายให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3 รุ่นๆ ละ 25 คน ระหว่างวันที่ 19, 20 และ 26 กรกฎาคม 2550

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จังหวัดลำปางพร้อมต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศ ลุ้นฮาล์ฟหญิง สุนิสา แชมป์เก่ากับเกตุวดี แชมป์ปีที่แล้ว

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 10.00น. นายอมรทัต นิรัติศยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16 นำทีมกรรมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงความพร้อมของทุกฝ่ายในการจัดงาน ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง

สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 จะเริ่มปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอน เวลา 06.00 น. บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งปีนี้ สุนิสา สายลมเย็น ซึ่งครองแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนทั่วไปหญิง รายการนี้มาแล้ว 13 ปี และได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แล้ว 3 ใบ จะกลับมารักษาแชมป์ ซึ่งปีที่แล้วติดแข่งขันรายการอื่น ขณะที่เด็กหญิง เกตุวดี พุทจิระ แชมป์ฮาล์ฟมาราธอนทั่วไปหญิงปีที่แล้วซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับวงการนักวิ่งด้วยการเป็นแชมป์อายุเพียง 10 ปี ตอบรับลงแข่งขันประเภทเดียวกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลุ้นแชมป์ในปีนี้

“เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก ชาวลำปาง ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมดำเนินการ จนมาถึงครั้งนี้เป็นปีที่ 16 อีกทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ยิ่งถือเป็นวาระพิเศษที่จะพร้อมใจร่วมกันเทิดพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนชาวลำปางในฐานะเจ้าบ้านร่วมให้การต้อนรับนักกีฬา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนสมกับเป็นรายการวิ่งที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ”ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว

สำหรับกำหนดการแข่งขันมีดังนี้

05.00 น. ตั้งขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานที่หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

05.15 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

                         ถ้วยพระราชทานประดิษฐานบนแท่นพิธี

                         ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถวายความเคารพและกล่าวคำถวายราชสดุดี

05.35 น. การแสดงชุดที่ 1 “การต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณ”

05.45 น. เปิดการแข่งขัน

                            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน

                             ฯพณฯพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี กล่าวเปิดงานและกดปุ่มผ้า แพรเปิดงาน

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน

06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน/วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา

06.20 น. ปล่อยตัวนักกีฬาไมโครมาราธอน และนักวิ่งเพื่อสุขภาพ

06.30 น. เดินเพื่อสุขภาพ

06.45 น. เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

07.30 น. การแสดงชุดที่ 2-4 พร้อมจับรางวัลหางบัตรบนเวทีการแสดง

08.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะประเภทต่างๆ

10.00 น. ปิดงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กรมควบคุมมลพิษรายงานการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ฯในพื้นที่แม่เมาะจากปี 2544 ถึงปี 2549 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาตลอด

นายมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดส่งผลข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี 2544-2549 สรุปได้ดังนี้

จากการติดตามตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 13 สถานีและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 5 สถานี ระหว่างปี 2544- 2549 พบว่า ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของทุกสถานีในพื้นที่ แม่เมาะมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มาตรฐานคือ 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 487 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2544

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มาตรฐานคือ 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2548

ส่วนค่าเฉลี่ย 1 ปี มาตรฐานคือ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2545

จากผลการติดตามตรวจวัดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะ ในปี 2549 ค่าเฉลี่ยต่างๆ มีแนวโน้มลดลงด้วยคือ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง วัดได้ 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 1 ปีวัดได้ 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จังหวัดลำปางพร้อมต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศ ลุ้นฮาล์ฟหญิง สุนิสา แชมป์เก่า กับเกตุวดี แชมป์ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 10.00น. นายอมรทัต นิรัติศยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16  นำทีมกรรมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงความพร้อมของทุกฝ่ายในการจัดงาน ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง

สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 จะเริ่มปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอน เวลา 06.00 น. บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งปีนี้ สุนิสา สายลมเย็น ซึ่งครองแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนทั่วไปหญิง รายการนี้มาแล้ว 13 ปี และได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แล้ว 3 ใบ จะกลับมารักษาแชมป์ ซึ่งปีที่แล้วติดแข่งขันรายการอื่น  ขณะที่เด็กหญิง เกตุวดี พุทจิระ แชมป์ฮาล์ฟมาราธอนทั่วไปหญิงปีที่แล้ว ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับวงการนักวิ่งด้วยการเป็นแชมป์อายุเพียง 10 ปี ตอบรับลงแข่งขันประเภทเดียวกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลุ้นแชมป์ในปีนี้

ส่วนที่พักนักกีฬาขณะนี้ภายใน กฟผ.แม่เมาะ รับจองแล้วกว่า 600 ราย โดยที่พักโรงเรียนแม่เมาะวิทยาในส่วนอาคาร และเต๊นท์สนามยังสามารถรับได้ กรรมการจัดบ้านพักศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะเพิ่มอีก คาดว่าทั้งหมดจะรองรับได้ ประมาณ 500 ราย จึงขอให้นักกีฬารีบจองที่พักเพื่อความสะดวกของท่าน  ติดต่อได้ที่ คุณสุรินทร์ กรแก้ว โทร 0-5425-5311 หรือ 08-4170-8125

นอกจากนี้โรงแรมในจังหวัดลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงานด้วยส่วนลดห้องพัก ล่าสุดโรงแรมทิพย์ช้างมอบห้องพักฟรี 10 ห้อง และส่วนลดค่าห้องแก่นักกีฬาเหลือ 500 บาท พร้อมอาหารเช้าพักได้ 2 คน และโรงแรมลำปางเวียงทองสนับสนุนห้องพักให้ดารา “น้ำฝน” คุณพัชรินทร์ จัดกระบวนพลพร้อมคุณกอบสุข จารุจินดา ที่จะมาร่วมงานอีกด้วย

กิจกรรมนี้ “จัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวลำปางทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมดำเนินการ จนมาถึงครั้งนี้เป็นปีที่ 16 อีกทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ยิ่งถือเป็นวาระพิเศษที่จะพร้อมใจร่วมกันเทิดพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนชาวลำปางในฐานะเจ้าบ้านร่วมให้การต้อนรับนักกีฬา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนสมกับเป็นรายการวิ่งที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ”ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...