» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ทหารสรรพวุธมั่นใจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนทหารสรรพวุธมั่นใจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และควรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.อ.ชาติชาย สุคนธสิงห์  ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพวุธ กรมสรรพวุธ  นำคณะนักศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 40 ประจำปี 2552 จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 พ.อ.ชาติชาย สุคนธสิงห์

คณะให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมมลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โดย พ.อ.ชาติชาย สุคนธสิงห์ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพวุธ กล่าวหลังจากฟังการบรรยายว่า  “โดยส่วนตัวแล้วเคยมาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะหลายครั้ง เห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และจากการที่เคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน พบว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาเรื่องฝุ่นขี้เถ้า ซึ่งแตกต่างจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ทำให้บริเวณโดยรอบของโรงไฟฟ้ามีพื้นที่สีเขียวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  บรรยายพิเศษโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1 บรรยายพิเศษเรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางเลือกในอนาคต ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552  ณ  ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเนื้อหากล่าวถึงการเกิดพลังงานนิวเคลียร์ การจัดการด้านความปลอดภัย การเตรียมการของประเทศไทย เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสู่การเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเมืองกื้ด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552  ณ วัดเมืองกื้ด  ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  นายสุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวนเงิน 221,093 บาท แก่พระอธิการถา รตนวณ.โณ  เจ้าอาวาสวัดเมืองกื้ด นำไปก่อสร้างบันไดทางขึ้นพระธาตุก้าวหน้ามหามงคลคีรีศรีเมืองกื้ด  เพื่อสักการะและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดสัมมนาผู้ซื้อเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นายธนวัฒน์ นุกูลการ หัวหน้าโครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดประชุมสัมมนาให้กับผู้ซื้อเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อชี้แจงขั้นตอนการซื้อขายและส่งมอบเถ้าลอยให้กับบริษัทผู้รับซื้อตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบริษัทผู้รับซื้อเถ้าลอยและ กฟผ.แม่เมาะ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ครูและนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.000น. ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวะลำปาง นายสิทธิพล  กาญจนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายสุรพล ต๊ะทอง พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้นำชมงานและบรรยายสรุป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...