» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะของหนู

ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน คุณครูพาหนูกับเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องหน่วยโรงไฟฟ้า ที่รักที่อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ เด็กๆ ได้ชมวีดิทัศน์ ชุดท่องโลกพลังงานกับพี่โพวี่ และมีผู้ใหญ่ใจดีแจกโอวัลตินให้หนูกับเพื่อนๆ  หนูชอบมากค่ะ”  นี่คือความในใจของน้องเอิร์ด (ด.ญ.วรัชญา สมดวง) และน้องอัญ (ด.ญ.กัญญ์วรา สาแช) นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล กฟผ. แม่เมาะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง จากการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง

สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายเอกชนในระดับปฐมวัย  เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เข้าร่วมประกวดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี 2551 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน หัวข้อสัตว์โลกน่ารัก,การแข่งขันฉีกตัดปะ หัวข้อดอกไม้แสนสวย, การแข่งขันหนูน้อยคนเก่ง, การแข่งเคลื่อนไหวประกอบเพลง,  การแข่งขันวาดภาพระบายสี และการแข่งขันการประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ หัวข้อบ้านของฉัน ซึ่งโรงเรียนอนุบาล กฟผ.แม่เมาะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันหนูน้อยคนเก่ง และการแข่งขันวาดภาพระบายสี 

รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันฉีก ตัดปะ หัวข้อดอกไม้แสนสวย และการแข่งขันการแข่งขันการประดิษฐ์ภาพด้วยเศษวัสดุ หัวข้อบ้านของฉัน

ภาพประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ หัวข้อบ้านของฉัน ที่น้องๆ ชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาล กฟผ. แม่เมาะ ที่ได้รับรางวัลนั้น เป็นภาพบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า ที่มีธรรมชาติสวยงาม  ท้องฟ้าแจ่มใส สะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านั้นรู้สึกรักและภาคภูมิใจที่มีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมีความเชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความสวยงามและเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ว่า ‘เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินชั้นนำของประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ’

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คนต้นแบบของ กฟผ.กับงานจิตอาสา

หรือแท้จริงแล้วชีวิตยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีก  แต่ชายผู้นี้ค้นพบแล้วว่า การอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมเรื่องดนตรีพื้นเมืองให้อยู่คู่สังคมไทยนั้น เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข

นายวรเชษฐ์  ศรีวงศ์พันธ์  ช่างระดับ 7 สังกัดแผนกโรงงานเครื่องกล กองบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้อุทิศตนด้วยความรักในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ซึง สะล้อ ขลุ่ยไม้ และพิณเปี๊ยะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2528 นับเวลา 23 ปีแล้ว ที่คุณวรเชษฐ์ได้ถ่ายทอดงานศิลป์ของชาติ ทั้งการเขียนตำราดนตรีพื้นเมือง ฝึกสอนและเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองให้กับสถานศึกษา ลานวัด หอศิลป์ และสวนสาธารณะต่างๆ ทั้งในจังหวัดลำปาง ต่างจังหวัด และต่างประเทศ นอกจากงานด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว คุณวรเชษฐ์ยังอุทิศทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการรับการแต่งตั้งจากพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ให้เป็นครูจาริยสา ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสมาธิให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย

ที่ผ่านมาคุณวรเชษฐ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ถึง 3 ครั้งให้เข้าเฝ้าถวายเครื่องดนตรีที่ตนได้ทำออกเผยแพร่ (ซึง,สะล้อ,พิณเปี๊ยะ) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และได้รับรางวัลต่างๆ เช่นรางวัลชมเชยมูลนิธิ  “กำธน สินธวานนท์” จากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้กระทำคุณงามความดี จากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และล่าสุดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้เสนอชื่อเป็นสุดยอดผู้นำ ในส่วนของจังหวัดลำปาง ในนามโครงการ  76 คนดี ผู้นำทางแทนคุณแผ่นดิน ของสื่อในเครือเดอะเนชั่นร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเหล่านี้คือเครื่องหมายการันตีถึงความเป็นคนที่มีคุณภาพ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน  คุณวรเชษฐ์เชื่อมั่นเสมอว่า ‘การกระทำความดี ต้องทำด้วย “ความบริสุทธิ์ใจ” ไม่คาดหวังในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ ทั้ง ทางโลก และ ทางธรรม’  หลายคนพยายามถามหาความสุขจากสังคมรอบข้าง โดยลืมย้อนถามตัวเองว่าได้ทำอะไร เพื่อสังคมบ้างหรือเปล่า

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะผ่านการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2551 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา คณะทำงานซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่เมาะซึ่งประกอบไปด้วย นายนิวัฒน์  อินแฝง ปลัดอำเภอแม่มาะ,  พ.ต.ท.บุญเทียม  ฮาวบุญปั๋น รองผู้กำกับการฝ่ายปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ และผู้แทนจากเทศบาลแม่เมาะ, กู้ภัยอำเภอแม่เมาะ, ศูนย์ความปลอดภัยเขต 10, ป้องกันภัยจังหวัดลำปาง, ป้องกันภัยอำเภอแม่เมาะ,โรงพยาบาลแม่เมาะ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง, องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และผู้แทนจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ได้ร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(ZA.4) ห้อง MCC.FGD.Unit 12-13             โดยเริ่มจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 10.30 น. โดยมีนายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานในการซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว

ภายหลังจากการซ้อมแผนได้มีการประชุมสรุปผล โดยรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะให้ข้อเสนอแนะว่าการเขียนแผนฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีรายละเอียดมากเกินไปจนทำให้ผู้ปฏิบัติยึดติดกับขั้นตอนต่างๆ ตามแผนฉุกเฉิน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงควรมีความคล่องตัวมากกว่านี้

เทศบาลแม่เมาะให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจอดรถดับเพลิงของหน่วยงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต้องสังเกตทิศทางของลม ควรจอดรถอยู่เหนือลมและมีระยะห่างจากอาคารที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตร เพื่อช่วยให้การควบคุมสายยางฉีดน้ำทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่สำลักควัน และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขาหัก ต้องการมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน และต้องช่วยเหลือผู้ที่สำลักควันเป็นอันดับแรก เพราะผู้ที่สำลักควันอาจหยุดหายใจได้ ส่วนผู้บาดเจ็บที่ขาหักต้องใช้เปลไปช่วยขนออกมายังจุดปลอดภัย

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยให้ข้อเสนอแนะว่าแผนฉุกเฉินฯ ยังขาดผู้ควบคุมการดับเพลิง เพราะผู้ควบคุมการดับเพลิงมีหน้าที่จำกัดไม่ให้ไฟลุกลาม และประเมินสถานการณ์เพื่อสั่งการต่อมาที่ทีมดับเพลิง ส่วนผู้บังคับบัญชาการเหตุฉุกเฉินนั้น มีภาระงานดูแลแบบภาพรวม เช่น การสั่งการทีมขนย้ายอุปกรณ์ การสั่งการทีมช่วยเหลือค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น

ผลสรุปจากการซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2551 หน่วยงานภายนอกที่มาร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินฯ มีความมั่นใจที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ปัญหาอพยพแม่เมาะยุติ กฟผ.และเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยฯ ร่วมทำบุญ

          เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญ กำลังใจแก่สมาชิก ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ตำบลสบป้าด  อำเภอแม่เมาะ โดยมี นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 รวมพิธี ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านที่อพยพที่มาอยู่ในพื้นที่ใหม่

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกอพยพของกลุ่ม โดยมีนายเสริมศักดิ์  สีสันต์ นายอำเภอแม่เมาะ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

          นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ได้กล่าวว่า สมัยก่อนแม่เมาะมีปัญหาเรื่องมลภาวะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยมีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เรียบร้อยมากว่า 10 ปีที่แล้ว ผลของอากาศปกติ แต่เนื่องจากมีราษฎรที่อยู่ใกล้บ่อเหมืองแม่เมาะเกรงว่าผลกระทบจากเหมืองแม่เมาะจะกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพ  จึงมีความต้องการที่จะอพยพ 300  กว่าครอบครัว ทางราชการจึงได้จัดที่อยู่ใหม่ให้ห่างออกจากพื้นที่เดิมประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ยังค้างอยู่กลุ่มสุดท้าย 47 ครอบครัว  ซึ่งยังมีปัญหาขัดแย้งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมานาน วันนี้เราได้มีการพูดคุยกัน จนกระทั่งจบกันด้วยดี การชดเชยบ้านที่ถูกย้ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา  เพื่อประเมินมูลค่าบ้าน มีการตกลงกันในหลักการให้มีการชดเชยบ้านตามคณะกรรมการไตรภาคีได้กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มมีความประสงค์นำเงินมารวมกันแล้วสร้างบ้านในลักษณะเหมือนเดียวกัน เมื่อตกลงกันในหลักการได้ วันนี้จึงมีการทำบุญร่วมกัน      

          ที่ผ่านมาชาวบ้านอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็น 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มหนึ่งมีการอพยพเข้ามาแล้ว  แต่กลุ่มสุดท้ายมีข้อเรียกร้องที่แตกต่างจากกลุ่มที่ย้ายเข้ามาแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการไตรภาคีที่ประเมินมูลค่าบ้านของเดิม มีการสรุปหาข้อยุติค่าชดเชยบ้านเรียบร้อยพอดี วันนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ปัญหาของกลุ่มอพยพสุดท้ายได้รับการคลี่คลายที่ดี

ในการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนงานที่เป็นสาธารณูปโภค ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า งานที่เป็นสาธารณประโยชน์ งานที่เป็นส่วนรวมก็สามารถที่จะใช้เงินกองทุนนี้ได้  บางส่วนอาจจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบ้าง วันนี้ได้มาพบปะ ได้มาดูสถานที่ มาร่วมงาน มาคิดร่วมกันจะทำให้ชุมชนที่ย้ายมาใหม่มีการพัฒนา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุน

ส่วนปัญหาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ มีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลงทุนไปหลายพันล้าน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำ  ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทุกโรง หลังจากมีการติดตั้งไปแล้ว ยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีเหล่านี้รายงานคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานผลไปยังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดปัญหา  ในสถิติหลังจากที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สภาพอากาศค่อนข้างดีมาก ค่าที่วัดดีกว่ามาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วๆไป

นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการสิทธิเครือข่ายผู้ป่วยแม่เมาะ ได้เปิดเผยแนวทางที่ชาวบ้านจะอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะว่า  วันนี้นับว่าเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคลจริงๆ มีการหันหน้าเข้ามาคุยกัน แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ วันนี้เราไม่ต้องคุยถึงอดีตที่ผ่านมา คุยถึงปัจจุบันในการอยู่ร่วมกันของชุมชนว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร  ซึ่งความหวัง ความฝัน เราคิดว่าที่นี้จะเป็นเมืองใหม่ เป็นชีวิตใหม่ที่จะต้องดำรงชีพอย่างยั่งยืนต่อไป เราเลยร่วมกันคิดต่อยอดตามรอยพระราชดำริฯ ว่าโครงการที่จะยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันแบบเมืองสหกรรม หมายความว่าเราจะมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีการปันผล มีรายได้รายวันจากการทำการเกษตร  มีรายได้รายเดือนจากการเลี้ยงสัตว์ และมีรายได้รายปี   หากถามว่าเรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือไม่  ต้องขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน  รวมทั้งปัจจัยที่จะหนุนเสริมเข้ามา  เมื่อสักครู่รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าได้กล่าวว่าวันนี้มีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า กองทุนนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามที่เป็นจริงไม่ใช่ภาพ ไม่ใช่ว่ามีกองทุนแล้วแต่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงนั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่ดี  ตอนนี้มองว่าเงินกองทุนเป็นปัจจัยเสริม แต่ไม่ใช่เอาเงินมาให้ชาวบ้าน  เมื่อไหร่ตัวเงินเข้ามาความแตกแยกจะเกิดขึ้น  แต่กองทุนนี้หากเข้ามาในรูปแบบกองทุนหนุนเสริม  การสร้างอาชีพ นั่นคือความยั่งยืนที่จะได้รับ

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา  10.00 น. ณ.ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นักศึกษาปริญญาเอกและคณาจารย์ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 50 คน  เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายพิพัฒน์ จวงจันดี วิศวกรระดับ 9  ฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ  เป็นผู้ต้อนรับ และบรรยายสรุป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...