» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ. เตรียมรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช หยุดซ่อมบำรุง 10-27 เมษายนนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แจงแผนรับมือแหล่งก๊าซบงกชหยุดจ่ายเดือนเมษายนนี้ เตรียมดึงน้ำมันเตา และ LNG เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เผยสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง อยู่ในความสามารถที่จะบริหาร   จัดการได้ แต่ยังต้องลุ้นอีกครั้งช่วง 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม นี้ เนื่องจากแหล่ง JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซ ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเครื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ทันที 

           นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชของอ่าวไทยเพื่อซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซประจำปี ในวันที่ 10–27 เมษายน 2557 นี้ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซฯ หายไปประมาณ 630 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันแต่จะ         ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยแหล่งก๊าซหลายแหล่ง ดังนั้นการหยุดจ่ายก๊าซของแหล่งก๊าซบงกชจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโดยรวมเนื่องจาก ปตท. สามารถจัดหาก๊าซจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เตรียมมาตรการรองรับ โดยใช้น้ำมันเตาประมาณ 43 ล้านลิตร และใช้ก๊าซ LNG  มาผลิตไฟฟ้าทดแทนประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณไม่มาก โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 26,752 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตสำรองอยู่ที่ 4,122 เมกะวัตต์ จึงคาดว่าการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติในครั้งนี้แม้จะใช้เวลา 18 วัน จะไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

         อย่างไรก็ตาม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ได้มีกำหนดหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติอีกครั้งระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม นี้ รวม 28 วัน ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง JDA-A18 เพื่อปรับปรุงระบบเพิ่มความสามารถส่งก๊าซ ซึ่งแหล่งก๊าซดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ต้องหยุดเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้า ทำให้พื้นที่ภาคใต้ขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้าไปบางส่วน ซึ่ง กฟผ.  ต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านระบบผลิต ระบบส่งและระบบป้องกันให้มีความพร้อม เพื่อความมั่นคงของไฟฟ้าในภาคใต้ “แม้ว่าการหยุดซ่อมท่อก๊าซจากแหล่งบงกชครั้งนี้จะไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากสามารถจัดหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทนได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ กำหนดหยุดจ่ายก๊าซช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ซึ่งในส่วนของ กฟผ. ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งการปรับแผนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภาคใต้ไม่ให้มีการหยุดซ่อมในช่วงเวลาดังกล่าว การเตรียมความพร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าภาคใต้ทุกเครื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบส่งและระบบป้องกันให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งการจัดเตรียมน้ำมันสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าในภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของภาคใต้มีความมั่นคงมากที่สุด” นายชนินทร์ กล่าวในที่สุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะรณรงค์ความปลอดภัย งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ลานโรงซ่อมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ยงประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และระบบปรับอากาศ ให้ประทับใจความปลอดภัยต้องมาก่อน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติตามคู่มือการทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยมีนายธีรยุทธ กาญจนุปกฤต หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

        นายสมชาย ยงประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยซึ่งตามเป้าหมายขององค์กรก็คือ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักให้มาก ในอนาคตกฎหมายที่ใช้บังคับก็จะเข้มงวดยิ่งขึ้น และในการทำงานจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวที่หน่วยงานจัดขึ้นมานั้นถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักว่า ความปลอดภัยต้องมาก่อน ตามคำขวัญที่ใช้ในรณรงค์ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานผู้จัดก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตผู้บริหาร กฟผ.จะนำกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานกับหน่วยงาน

           กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(บจย-ฟ.) มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และระบบปรับอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และระบบปรับอากาศ ให้ประทับใจความปลอดภัยต้องมาก่อน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินงานโดยกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และวิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ความปลอดภัย การสาธิตการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงาน และการให้ความรู้ในเรื่องการยศาสตร์กับการทำงานซ่อมบำรุง โดยมีวิทยากรจากกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้ให้ความรู้  โดยกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวจะดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนธันวาคม 2557 มีเป้าหมายคือไม่เกิด  อุบัติเหตุในการทำงานหรือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์นั้นเอง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องจักรและบุคคลากรยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถนนเส้นแม่เมาะ-ผาลาดทางเข้าอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักและบุคคลากรสำหรับยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พังเสียหายจากอุบัติเหตุรถพุ่งชนทำให้ตัวซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หักขวางถนนสายแม่เมาะ-ผาลาด และเกิดจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและรถเครนสำหรับยกซุ้ม จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับอำนวยความสะดวกในช่วงการจราจรติดขัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชนลำปาง

        

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดฝึกซ้อมสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี ในการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคเหนือ ฤดูกาล 2014  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 กันยายน 2557 โดยมี นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ  

        โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าในการเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถในอนาคต ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางออกรับบริจาคโลหิตที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

            เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ออกหน่วยบริการเพื่อรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริจาคโลหิตจำนวน 120 คน ได้โลหิตจำนวน 48,000 ซีซี   มีผู้ปฏิบัติงานบริจาคอวัยวะ 2 คน และบริจาคดวงตา 3 คน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมภาพถ่ายที่ระลึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 30 คน ที่เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  21 มกราคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งจำนวน 23 คน และ ผู้ปฏิบัติงานที่บริจาคโลหิตครบ 108 ครั้ง จำนวน 7 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...