» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สนับสนุนอุปกรณ์โล่เหล็กให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

       เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ   มอบอุปกรณ์โล่เหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ป้องกันตัว  ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ความหนา    2.2 มิลลิเมตร จำนวน 40 อัน ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 20 สถานี  โดยมี พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และ นายพลฤทธิ์  เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะรับรางวัลการประกวดโรงไฟฟ้าถ่านหินต้นแบบ ในระดับประเทศและอาเซียน

        โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัลใหญ่จากเวทีการประกวดระดับประเทศและอาเซียน Thailand Coal Awards 2013 และ ASEAN Energy Awards 2013 ยืนยันคุณภาพการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในระดับสากลและเป็นที่เชื่อมั่นของสังคม

       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Best practice of Surface Coal Mining สำหรับการดำเนินงานเหมืองแม่เมาะ และ      นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Clean Coal Use & Technology (Power Generation) สำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากการประกวด Thailand Coal Awards 2013 ครั้งที่ 1 โดยมีนายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัล

     การประกวด Thailand Coal Awards เป็นการยกระดับการดำเนินการของกิจการถ่านหิน เพื่อสร้างการยอมรับต่อภาคประชาชนและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของถ่านหินและสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินให้มีผลการดำเนินงานที่ดีมีมาตรฐานสูง  ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ตลอดจนนำไปสู่การคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

     โดยทั้ง 2 ผลงานของ กฟผ.แม่เมาะ ได้ถูกส่งชื่อเข้าประกวดในเวทีระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2013 ซึ่งผลการประกวด โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Clean Coal Use & Technology in Power Generation Category ส่วนเหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices in Surface Coal Mining Category
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีปิด “แม่เมาะซิตี้ แดงเดือดคัพ (Maemoh City Cup) ครั้งที่ 2”

        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และส่วนราชการต่างๆ ใน อ.แม่เมาะ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททีม 9 คน “แม่เมาะซิตี้แดงเดือดคัพ (Maemoh City Cup) ครั้งที่ 2” ประจำปี 2556 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทฟุตบอลให้เป็นที่นิยมในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และยังทำให้เยาวชนและประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ เห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่าน ผลการแข่งขัน ทีมเมาะหลวง CNG แม่เมาะ เอาชนะ ทีมลูกสาวคนโปรด ไปได้ 1-0 โดย กฟผ. แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีนายสมจิตร จุลเจริญ ปลัดอำเภอแม่เมาะ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานปิดงานและให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนการศึกษา

       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารทิพย์ช้างสดุดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ รับเกียรติบัตรกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 ประจำปี 2553-2555 ที่สร้างคุณประโยชน์กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โดยมี นายเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ซึ่งนายเรวัฒน์ ได้กล่าวว่า “ขอบคุณคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาให้มีมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ กฟผ.แม่เมาะ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษามาด้วยดีตลอด”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฯ
        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2556  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ สำหรับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 16 โดยจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “นครลำปางเกมส์”   จัดระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2556 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 22 ประเภท ซึ่งมีนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 25 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวน 11 แห่ง โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล และอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยนักกีฬาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบูรไน ทั้งนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ต่อจาก "นครลำปางเกมส์"    ที่จังหวัดตรัง ภายใต้ชื่อ "ตรังเมืองแห่งความสุขเกมส์" กำหนดระยะเวลาในการแข่งขันประมาณวันที่ 15-24 มิถุนายน  2557
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...