» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557

       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายไชยรัตน์  บุญมีพิพิธ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2(กบรม2-ฟ.) ในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กบรม2-ฟ. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2557 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 10,500 บาท, ทุนการศึกษาต่อเนื่องมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 29,500 บาท, ทุนการศึกษาต่อเนื่องมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 ทุน เป็นเงิน 36,000 บาท และ ทุนการศึกษาต่อเนื่องมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 45,000 บาท  รวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 81 ทุน เป็นเงินกว่า 121,000 บาท โดยมีอาจารย์พรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ

       โครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กบรม2-ฟ. ดำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 7เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่ขาดแคลนทุทรัพย์ให้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านมามีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจำนวน 4 รุ่น และกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. รับ 2 รางวัลดีเด่น ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน ในงาน Thailand Energy Awards 2014

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับมอบ 2 รางวัลดีเด่นจาก นายกรัฐมนตรี ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และประเภทสื่อมวลชน ในงาน Thailand Energy Awards 2014 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยในปีนี้ กฟผ.สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม  เป็นผู้แทน กฟผ.ขึ้นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในรางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน จากเว็บไซต์ www.egat.co.th  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2014 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แข่งขันทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดีซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ในส่วนต่างๆ เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งรู้สึกชื่นชมและยินดีที่ทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

       “นอกจากนี้ ประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงในเวทีการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน ใน ASEAN Energy Awards 2014 ด้วยการคว้ารางวัล 13 รางวัล ครองแชมป์ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนติดต่อเป็นปีที่ 9 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นี้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

        นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2014 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 15 ของการจัดงาน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 290 ผลงาน ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นด้านพลังงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากรพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมีผลการประหยัดพลังงานที่สามารถพิสูจน์ได้จริง เพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ จำนวน 63 รางวัล ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานให้กับประเทศได้มากกว่า 1,600 ล้านบาทต่อปี และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้มากกว่า 181,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาน 220,000 ไร่ หรือ ประมาน 22 ล้านต้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยพื้นที่การทำงานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอส-ฟม.) นำคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ คปอส-ฟม. เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม, กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และกองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ โดยมีหัวหน้ากองในพื้นที่รับผิดชอบร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ จากนั้นคณะได้ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม โดย ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการฯ และหัวหน้ากองเจ้าของพื้นที่ทั้ง 3 กองว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่ายังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานต้องช่วยกันดูแลบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เดินเครื่องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ   โดยให้หัวหน้ากองรวบรวมข้อเสนอแนะที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขภายในหน่วยงานของตนส่งให้คณะกรรมการ คปอส-ฟม.เพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขตามขั้นตอนต่อไป  ทั้งนี้กลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัยได้นำเสนอนโยบายตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ คปอส-ฟม.พิจารณา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในญี่ปุ่น

         หากใครได้ชมภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์ชุด “สงครามโลก” ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอสช่วงดึกในคืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา จะเห็นอานุภาพทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาทิ้งบอมสองลูกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทำให้ญี่ปุ่นยอมศิโรราบในที่สุด ลูกแรก ณ เมืองฮิโรชิมาในวันที่ 6 สิงหาคม 2488  ทำให้มีผู้เสียชีวิต 140,000 คน และลูกที่สอง ณ เมืองนางาซากิในวันที่ 9 สิงหาคม 2488 มีผู้สังเวยชีวิตอีก 80,000 คน บาดเจ็บทุกข์ทรมานนับแสนจากสารกัมมันตภาพรังสีและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายราพณาสูร

          แต่ ณ วันนี้ญี่ปุ่นประเทศที่พ่ายแพ้สงครามโลกเมื่อ 69 ปีที่แล้ว กลับก้าวข้ามมาเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่นำเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

          เกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ ในการบรรยายเรื่อง “บทเรียนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในญี่ปุ่น” โดยชาญวิทย์ ชัยกันย์ สำนักงานศาลปกครอง ณ สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อปี 2553 ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

ในอดีตเมื่อปี 2516 ญี่ปุ่นประสบกับวิกฤติการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 120 ล้านคน แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศมีจำนวนน้อย พลังงานเกือบทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 90  ญี่ปุ่นจึงต้องปรับตัวเพื่อรับกับวิกฤติพลังงานในทุกรูปแบบด้วยการลดการพึ่งพาปริมาณน้ำมัน มีการกระจายรูปแบบการใช้พลังงานอย่างสมดุล โดยนำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ มาใช้

          เมื่อจำแนกชนิดของเชื้อเพลิงในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในการผลิตพลังงานจะพบว่า มีการใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่ง รองมาคือถ่านหิน ซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้าและในอุตสาหกรรม  ปัจจุบันญี่ปุ่นใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 35  มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จำนวน 17 โรงกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมกำลังผลิต 50,000 เมกะวัตต์  รองลงมาคือใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าร้อยละ 27 และใช้ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 20 โดยถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด และในอนาคตจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ  41 เพื่อเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคาชิวาซากิและเมืองคาริวะ อำเภอนากาโอกะ จังหวัดนีกาตะ ชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น ห่างจากกรุงโตเกียว 300 กิโลเมตร ประกอบด้วยเตาปฏิกรณ์จำนวน  7 เครื่อง มีกำลังผลิตรวม 8,212 เมกะวัตต์ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่ที่สุดในโลก (ข้อมูล ณ ปี 2553) เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2528

          เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้ต้องส่งไปหล่อเลี้ยงกรุงโตเกียว จึงเสมือนคนในเมืองนี้ต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อคนอื่น รัฐจึงจัดเก็บระบบภาษีจากคนที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวแล้วนำรายได้กลับคืนมาพัฒนาในพื้นที่ 2 ตำบลคือ คาชิวาซากิและคาริวะ โดยในปีแรกได้รับเงินอุดหนุน 4,000 ล้านเยน หรือ 1,500 ล้านบาท

          ความสำเร็จที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะนี้ มีนายโคบายาชิ นายอำเภอคาชิวาซากิ และผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้นและยังเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น เนื่องจากวิสัยทัศน์ของเขาที่จะทำให้บ้านเกิดเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา เขาพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ โดยเฉพาะฤดูหนาวหิมะปกคลุมในพื้นที่อย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านต่างออกจากเมืองไปหางานทำในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวแล้วตั้งรกรากไม่กลับมา จำนวนประชากรในเมืองคาชิวาซากิก็เริ่มลดลง

          ตัวแทนของสมาคมเยาวชนแห่งเมืองคาชิวาซากิต่างเห็นว่า การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ดีขึ้น พร้อมทั้งความเจริญต่างๆ เกิดการจ้างงาน เศรษฐกิจของเมืองขยายตัว คนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปหางานในเมืองใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากเมืองในต่างจังหวัดอื่นๆ ของญี่ปุ่นที่มักจะเงียบเหงา

ในระหว่างการก่อสร้างมีการต่อต้านกว่าร้อยครั้งจากประชาชน 3 กลุ่มใหญ่คือ สมาคมต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิคาริวะ  สหภาพต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และกลุ่มแรงงานคาชิวาซากิ มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นออกใบอนุญาตเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้แก่บริษัทพลังงานไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) โดยมิชอบ คดียืดเยื้อยาวนานมากกว่า 10 ปี แต่ในที่สุดศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

           “สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลุ่มประชาชนทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านั้น ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่อต้านเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน”

          ความสำเร็จของการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ

          ประการแรก นโยบายพลังงานที่เน้นความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์  โดยเริ่มต้นจากฝ่ายการเมืองที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แม้ว่าภาคการเมืองและสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร นโยบายและแผนในเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ญี่ปุ่นได้ศึกษาต้นแบบการพัฒนาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และอาศัยความร่วมมือในการศึกษาและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ มาจากประเทศตะวันตก จนกระทั่งสามารถก้าวมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ในปัจจุบันเทียบเคียงกับประเทศตะวันตก โดยเน้นสิ่งสำคัญ 3 ประการอันถือว่าเป็นประโยชน์แห่งชาติอย่างแท้จริงคือ 1. ความมั่นคงของพลังงาน (Energy Security)  2. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) และ 3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)

          ประการที่สอง  การเตรียมและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างรอบด้าน  ญี่ปุ่นสามารถเชื่อมโยงนโยบายนิวเคลียร์ให้มีผลชัดเจน โดยการนำเข้าสู่กระบวนการออกฎหมายเพื่อมุ่งให้เกิดการบังคับใช้อย่างแท้จริง โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกฎหมายที่สำคัญได้จำนวน 8 กลุ่มหลัก  ได้แก่ กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการปรมาณู  กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์  กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายทางนิวเคลียร์โดยรัฐ  กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากนิวเคลียร์  กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          อย่างเช่น กฎหมายที่ยกเว้นภาษีไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หรือกฎหมายที่กำหนดให้เมืองที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจะต้องได้รับเงินงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่มากกว่าเมืองอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเดียวกัน

          กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ซึ่งญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมมานาน ทำให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ประการที่สาม  ญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาพลังงานนิวเคลียร์อย่างมากในทุกขั้นตอน ได้เปิดให้โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นของตนต่อการดำเนินการแต่ละขึ้นตอนได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าบางโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ในหลายกรณีก็พบว่าโครงการก่อสร้างล้มเหลว เนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วย เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากิ (Maki NPP) ได้ถูกยกเลิกไป 

          ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะทำให้รัฐสามารถประสบความสำเร็จได้แต่อย่างใด

          คนญี่ปุ่นเชื่อว่าไม่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมใดที่จะสามารถใช้ได้กับทุกกรณี ( No one model fits All) ดังนั้นในแต่ละกรณีจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อไป

          สิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นใจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับประชาชน  นอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านทางอาคารประชาสัมพันธ์ที่มีนิทรรศการ และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ทำให้ชุมชนใกล้ชิดกับโรงไฟฟ้ามากขึ้นแล้ว ยังมีการปิดประกาศถึงอุบัติเหตุผลการดำเนินการในโรงไฟฟ้าอย่างโปร่งใส

          ปัจจัยทั้งสามประการ สามารถตอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้ญี่ปุ่นสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้

          เมื่อ 40 ปีที่แล้วมีภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นและหนังสือการ์ตูนที่โด่งดังมากในยุคนั้นชื่อ “เจ้าหนูปรมาณู” หรือ Astro Boy เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องสร้างเจ้าหนูปรมาณูมาเพื่อพิทักษ์โลก ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้วางรากฐานสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ตั้งแต่เด็ก

          ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นกรณีศึกษาถึงความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น  เนื่องจากญี่ปุ่นมีทรัพยากรธรรมชาติจำกัด จึงจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ทำให้ญี่ปุ่นก้าวมาเป็นประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาเป็นบทเรียนปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มาลองฝึกขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ พบกันที่สนามฝึก ณ ทางขึ้นทุ่งบัวตอง 28-30 พฤศจิกายน นี้

        นายสุรัตน์ เผือกผ่อง หัวหน้ากองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ แจ้งว่า ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ที่จัดระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 กองปฏิบัติการเหมืองได้จัดกิจกรรมฝึกสอนภาคทฤษฎีและเรียนรู้เทคนิคการใช้งานรถขับเคลื่อนสี่ล้อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในกิจกรรมการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือที่เรียกติดปากกันว่า รถออฟโรด  โดยจำลองสนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อไว้จำนวน 14 สถานี พร้อมครูฝึกผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่ผ่านการอบรมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ และมีประสบการณ์ในการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อภายในบ่อเหมืองแม่เมาะ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและร่วมนั่งเป็นครูฝึกตลอดระยะทาง พร้อมให้ทดลองขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำในจังหวัดลำปางที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้เรียนรู้การใช้งานรถขับเคลื่อน สี่ล้อ เรียนรู้ในส่วนของทฤษฎี รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติบังคับรถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบของสนามฝึกจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการอีกด้วย  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในสนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ บริเวณทางขึ้นทุ่งบัวตอง กฟผ.แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...