» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสำนักงานพลังงาน จ.ลำปาง จัดประชุมสภากาแฟ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ อาคารนันทนาการ (Club House ใหม่) เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ.ลำปาง ในโอกาสพบปะพูดคุยหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ (สภากาแฟ) พร้อมแนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ในการพบปะพูดคุยดังกล่าว ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ให้แก่ผู้ร่วมประชุมรับทราบถึงภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       สำหรับการพบปะพูดคุยหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ (สภากาแฟ)  ในแต่ละเดือนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่และเจ้าภาพการจัดงานทุกๆเดือน โดยการประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้ กฟผ.แม่เมาะ และ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าวร่วมกัน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประชุมความพร้อมคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายมงคล สุกใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

        สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 นี้ กำหนดจัดในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558  และเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชสุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558              โดยนำรายได้จากการจัดการแข่งขันมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในพื้นที่  จ.ลำปาง สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพที่เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

         เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทัศน์ สมคำ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอแม่เมาะ และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นำโดยนายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 หัวหน้ากองการผลิต1 และหัวหน้ากองการผลิต2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะกองจิตอาสาหมู่บ้านสบเติ๋นและหมู่บ้านสบป้าด ต.สบป้าด เข้าสำรวจพื้นที่และบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตก โดยเบื้องต้นพบความเสียหาย เช่น ต้นไม้และเสาไฟหักโค่นล้มทับเส้นทางสัญจรและบ้านเรือน กระเบื้องหลังคาบ้านแตกและหลุดร่อน เป็นต้น โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับ อำเภอ แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เข้าให้ความช่วยเหลือในการมุงกระเบื้องหลังคาใหม่ และนำเครื่องจักร รถเครน ตลอดจนอุปกรณ์เข้าจัดการพื้นที่เปิดเส้นทางและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการดูแลช่วยเหลือชุมชนอย่างใกล้ชิดของกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.ดำเนินการ คดีเหมืองแม่เมาะ เป็นไปตามกรอบเวลา 90 วัน ของศาลปกครองสูงสุด

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยถึงการดำเนินการของ กฟผ. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีเหมืองแม่เมาะว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีเหมืองแม่เมาะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558ให้ กฟผ. ดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 ข้อ ภายใน 90 วัน หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 และหาก กฟผ. มีมาตรการที่สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ให้ดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา นั้น กฟผ. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาภายในกรอบเวลาที่กำหนดแล้ว

        โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดย กฟผ. ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่ศาลมีคำพิพากษา หากเป็นมาตรการที่เหมาะสมกว่าและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของมาตรการตามที่ กฟผ. เสนอแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่ง กฟผ. ได้รายงานต่อสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่แล้วในวันนี้ (8 พฤษภาคม 2558)

        “จากมาตรการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ กฟผ. ดำเนินการ และการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดี กพร. แล้ว กฟผ. เชื่อมั่นว่า จะสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟผ. จะติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเหมืองแม่เมาะและรับฟังความเห็นของชุมชน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา” โฆษก กฟผ. กล่าว

         ส่วนในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ กฟผ. ได้นำแคชเชียร์เช็คจำนวน 49,431,287.62 บาท ไปวางที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อจ่ายสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาและสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้น กรณีนี้มีผู้ฟ้องคดีที่เสียชีวิตแล้ว จำนวน 16 คน ซึ่งศาลให้ทางครอบครัวตั้งผู้จัดการมรดกให้เรียบร้อยก่อน และส่งรายชื่อมายังศาลเพื่อดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจประเมินสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 58 โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี ทราบผลกรกฎาคมนี้

        เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายพลายแก้ว สันตะจิตโต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558  พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วย นางชิษณุภรณ์ บุรีคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสิงห์ทอง วังหมื่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณแผนกโรงงานเครื่องกล กองบำรุงรักษากลาง, บริเวณพื้นที่ซ่อมบำรุงถังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Tank Farm), พื้นที่ห้องปฏิบัติการแผนกเคมีระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอาคาร ZT-1 ของกองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ รวมทั้งเข้าตรวจประเมินพื้นที่อาคารโรงงาน(Work Shop) กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และร่วมประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          นายพลายแก้ว สันตะจิตโต หัวหน้าคณะทำงานฯ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขณะนี้ได้ก้าวข้ามเกณฑ์มาตรฐานไปแล้ว ซึ่งตอนนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องแข่งขันกับตนเอง  สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้ทีมงานก็คือ การนำเสนอเอกสารให้กับคณะกรรมการต้องเป็นระบบ ครบถ้วน เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปเป็นต้นแบบที่ดีได้   ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำแก่คณะทำงานไว้ว่า จุดเด่นของโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็คือ นโยบายความปลอดภัย การให้

ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด ลงมาถึงผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมไปถึงการดูแลควบคุมผู้รับเหมาซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดี โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีหน่วยงานกองการแพทย์และอนามัยที่ดูแลสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกาย มีการวัดมวลไขมัน วัดไตรกลีเซอร์ไรด์  ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารหันมาออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับรู้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ถือว่าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะทำได้ดีกว่าหลายๆ หน่วยงาน  ซึ่งสถานประกอบการอื่นๆ จะมีห้องพยาบาลเพียงเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี โดยในปี 2558 นี้จะประกาศผลให้ทราบในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ในเดือนกรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...