33 ปี ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงความสว่างไสวให้คนไทยทั้งประเทศ

กุมภาพันธ์ 2561 ครบรอบ 33 ปีรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หากเปรียบกับมนุษย์แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะเสมือนอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ได้บ่มเพาะประสบการณ์ และต่อสู้กับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมากว่า 3 ทศวรรษ

image083กุมภาพันธ์ 2561 ครบรอบ 33 ปีรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หากเปรียบกับมนุษย์แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะเสมือนอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ได้บ่มเพาะประสบการณ์ และต่อสู้กับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมากว่า 3 ทศวรรษ จากจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สู่วันนี้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นหนึ่งแหล่งกำเนิดพลังงานสำคัญของประเทศ ที่คอยส่งแสงสว่างแห่งความสุขไปยังประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

image085
.
กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัลมากมายที่เป็นเครื่องการันตี ถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ดีกว่ามาตรฐาน ตลอดจนการห่วงใยดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้อยู่ดีมีสุขเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอมา แต่เส้นทางมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ทุกย่างก้าวของการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ย่อมต้องมีอุปสรรคระหว่างทางให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านไปให้ได้ ดังในปัจจุบันที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะกำลังก้าวสู่อีกหนึ่งยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทต่อโลกธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Disruptive Technology ตลอดจนการปรับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้นำนวัตกรรมมาเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาส สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างประเทศ จากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก นำไปสู่การปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ที่จะมีผลอย่างยิ่งต่อทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ. โดยตรง ทำให้องค์กรต้องประเมินความเสี่ยงและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าimage087

เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงตอบรับกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) ที่มุ่งเป้าไปสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าให้มีสมรรถนะสูง ตลอดจนมีการบริหารงานที่ดี สู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้รับความไว้วางใจจากสังคมและชุมชน เป็นความภาคภูมิใจของชาติ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แนวทางใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งหมด เพราะบางส่วนของกลยุทธ์ได้ถูกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้า และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ตลอดจนความพยายามในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ดีกว่าที่มาตรฐานกำหนด เป็นต้น ซึ่งการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไป เปรียบได้กับพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงานที่จะได้เผชิญหน้ากับความท้าทาย เพื่อเสริมเกราะทั้งศักยภาพและความสามารถในการทำงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นimage089
แม้กระแสการเปลี่ยนแปลงอาจสร้างความวิตกกังวลให้แก่ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่น้อย แต่ระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า ศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะเป็นปราการสำคัญที่ผลักดันให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถยืนหยัดก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปได้อย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 34 อย่างสง่างามimage091