พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากเข้าร่วมงาน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

        image031

วัดรัตนคูหา เป็นวัดในธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าแห่งชาติป่าแม่เมาะ เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ได้รับการอนุมัติให้สร้างวัดจากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2555 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีพระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมถวายทองแดงจำนวน 1,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า2.5 ล้านบาท สำหรับใช้ในการหล่อพระไภษัชยคุรุเขลางค์ (พระกริ่งเขลางค์) พระประธานประจำอุโบสถ ตลอดจนร่วมกับคณะศรัทธาใน อ.แม่เมาะ และทั่วประเทศร่วมกันบูรณะพื้นที่และก่อสร้างวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของ อ.แม่เมาะ

        image033

โดยในปี 2561 นี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อ.แม่เมาะ ความเป็นล้านนา ตลอดจนพุทธประวัติที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จิตรกรรมฝาผนัง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม-กรณีศึกษาชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ” โดยคัดเลือกวัดรัตนคูหา เป็นหนึ่งในพื้นที่เพื่อวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม บริเวณหลังองค์พระประธานอุโบสถ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการศึกษาอีกด้วย

image035