ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ชื่อว่า “PM 2.5” ที่หลายจังหวัดทั้ง กทม. พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังเผชิญอยู่นั้น ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม แต่กลับมีพลังทำลายล้างที่น่าตกใจ 

024x1024