ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแรกของการประกาศเขตห้ามเผาในพื้นที่ จ.ลำปาง และอีกหลายๆจังหวัดในเขตภาคเหนือ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของเราทุกคน

การคาดคะเนสภาพอากาศที่มีหมอกควันนั้น เบื้องต้นเราอาจสัมผัสได้โดยตัวเอง คืออากาศมีกลิ่นของควันไหม้ หรือบรรยากาศโดยรอบมัว ทัศนวิสัยไม่ดี เป็นต้น และอีกช่องทางหนึ่งซึ่งอ้างอิงได้ตามาตรฐานคือการติดตามข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เวปไซต์http://aqmthai.comของกรมควบคุมมลพิษ ที่จะมีการรายงานค่าจริง(realtime)ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ที่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งอยู่ โดยในจังหวัดลำปาง มีเครื่องตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ติดตั้งอยู่ที่ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ และ อ.เมืองจังหวัดลำปาง รวม 4 เครื่องimage075