พระใหญ่ที่เวียงสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ก่อนเจ้านาย บริษัทต่างๆ จะเข้ามาทำงานที่แม่เมาะ ต้องมากราบไหว้ ขอพรเอาฤกษ์เอาชัยทุกครั้ง..เป็นเสียงบอกเล่าจากคุณตาบุญศรี ใจขาว อายุ 85 ปี ผู้ซึ่งเข้ามาทำงานที่เหมืองแม่เมาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 หรือกว่า 60 ปีที่แล้ว บอกกับเช็คอินแม่เมาะ

image065

แรกเริ่มเดิมที สำนักสงฆ์เวียงสวรรค์ บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ แห่งนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่ย้ายมาจากพื้นที่เดิมบริเวณภายใน กฟผ.แม่เมาะ ใกล้ๆ กับกองการแพทย์แม่เมาะในปัจจุบัน ประมาณ 40 กว่าปีที่แล้ว(พื้นที่ดังกล่าวเคยเรียกว่าเวียงสวรรค์เหนือ เวียงสวรรค์ใต้) ซึ่งสมัยนั้นคุณตาบุญศรี ทำงานอยู่ที่กองโรงงานเหมืองแม่เมาะ และผู้บริหารในสมัยนั้นเอง ที่ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการย้าย และสร้างสำนักสงฆ์เวียงสวรรค์แห่งใหม่ขึ้นในที่ปัจจุบัน พร้อมกับร่วมกันสร้าง พระพุทธเกตมุณี หรือที่ชาวแม่เมาะเรียกกันว่า พระใหญ่ ขึ้นตั้งแต่สมัยนั้น โดยมีลักษณะองค์เป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร และด้วยขนาดที่โดดเด่นและความศักสิทธิ์ ทำให้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่จะเข้ามาทำงานหรือติดต่อการค้าใน อ.แม่เมาะ จะเข้ามากราบนสมัสการอย่างสม่ำเสมอimage067

          สำนักสงฆ์เวียงสวรรค์ มีประเพณีสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระใหญ่ อาทิ ประเพณีหลัวพระเจ้าผิงหนาว ทานข้าวจี่ ข้าวหลาม เดือนสี่เป็ง (มกราคม)  ประเพณีสรงน้ำพระใหญ่ ในช่วงสงกรานต์ เมษายน เป็นต้น

image069