กฟผ.แม่เมาะ แถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ก่อนสถานการณ์หมอกควันที่จะมาถึง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลคุณภาพอากาศแก่สื่อมวลชนลำปาง และนำไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ แถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องการงดเว้นการเผา การเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง โดยกำหนดระยะเวลาวิกฤต งดเว้นการเผาทุกกรณีเป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์-10 เมษายน 2561 โดยมีนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ศูนย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

DSC 5806 resize

นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่เมาะว่า ที่ผ่านมา ในช่วงฤดูการเกิดหมอกควัน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.แม่เมาะ มักมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น โดยรอบพื้นที่ กฟผ.
แม่เมาะ มีจำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 19 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดเหมืองแม่เมาะ 5 สถานี, สถานีตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษ 3 สถานี และสถานีตรวจวัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 11 สถานี อีกทั้งสถานการณ์ไฟป่าที่มักลุกลามในพื้นที่ข้างเคียง อ.แม่เมาะ เช่น บริเวณ ต.พระบาท ต.เสด็จ อ.เมือง รวมถึง อ.งาว และ อ.แจ้ห่ม ฯลฯ ประกอบกับกระแสลมได้พัดพาฝุ่นควันเข้ามา ทำให้ผลตรวจค่า PM10 สูงกว่าปกติ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กฟผ.แม่เมาะ เป็นปกติมาโดยตลอด ไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด กฟผ.แม่เมาะ สามารถยืนยันได้ว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เกิดจากไฟป่า ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน

DSC 5824 resize

นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ได้แก่ การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยได้จำแนกพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW), บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) นอกจากนั้น ยังได้กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมและขนนำไปทิ้งนอกแนวปลูกป่า และทำแนวกันไฟป่า รวมถึงการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร ตลอดจนเตรียมความพร้อมระงับไฟป่า ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ คราด ถังน้ำสะพายหลังพร้อมสายฉีด เครื่องจักรกล ทั้งรถบรรทุกน้ำจำนวน 4 คัน และรถดับเพลิง 4 คัน รวม 8 คัน รวมถึงการเตรียมพร้อมบุคลากรในการเข้าระงับเหตุซึ่งได้รับการอบรมวิธีการดับไฟป่าจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DSC 5864 resize

DSC 5879 resize