ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อส่งเสริมด้านระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำในอำเภอแม่เมาะ

IMG 5992 resize

นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งเลางาม จิตอาสาชุมชน ต.นาสัก บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 15 ฝาย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ บริเวณอ่างวังวัว (อ่างเก็บน้ำพระราชดำริ) บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

IMG 6034forweb resize

          นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า “ยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกับ กฟผ.แม่เมาะ ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ มีนักศึกษา 62 คน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี คิดว่านักศึกษาจะมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ สังคม ช่วยให้นักศึกษารู้ว่าการอยู่รวมกับธรรมชาติ การช่วยเหลือผู้อื่น การทำประโยชน์ให้แก่สังคมนักศึกษาคงจะได้สิ่งเหล่านี้นำไปใช้ในอนาคต”

IMG 6116 resize