ทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ โรงไฟฟ้าทดแทนฯ MMRP1 คืออะไรกันนะ

1741370 1 resize

          ใกล้เข้ามาทุกขณะ สำหรับกำหนดการแล้วเสร็จและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ที่กระบวนการก่อสร้างคืบหน้าไปมากกว่า 96 % แล้ว โดยปลายเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนนี้ MMRP1 มีกำหนดการทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ (Steam Blow Out) ซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญภายหลังติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ โดยจะทำการสะอาดด้วยไอน้ำแบบต่อเนื่อง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง วันละ 1ครั้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง โดย MMRP1 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงบริเวณปลายท่อไอน้ำเพื่อช่วยลดเสียงรบกวน โดยการทำความสะอาดท่อครั้งนี้จะมีเสียงดังไม่เกิน 85dB(A) เทียบได้กับเสียงการจราจรบนท้องถนนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน และได้กำหนดจุดตรวจวัดเสียงไว้ 5 จุดรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อติดตามและป้องกันผลกระทบทางเสียงที่อาจเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง