สถานีอาชีพฉบับนี้เดินทางมาไกลถึงบนพื้นที่สูงดอยสุดของ อ.แม่เมาะ ณ บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง เยือนถิ่นปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า และโรบัสต้า รสชาติดี การันตีคุณภาพจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) จ.เชียงใหม่ แถมยังมีความเป็นมาที่ลึกซึ้ง ไม่แพ้แหล่งเพาะพันธุ์กาแฟใดในประเทศ

P3160330 resize 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 อาชีพปลูกกาแฟสด ได้กลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบนดอยแม่ส้าน ชาวเขาเผ่าปะเกอญอ กว่า 13 ครัวเรือน ที่ยึดเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการปลูกมะแขว่น หาของป่า และทำการเกษตรทั่วไป จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระเมตตาให้โครงการสงเคราะห์ชาวเขานำเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีจากประเทศนิวกินี และเปรู พระราชทานให้ปลูกในพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง ซึ่งที่ดอยแม่ส้านเป็นแห่งแรกของจังหวัดที่ปลูกกาแฟแล้วได้ผลผลิตดี ถึงปีละประมาณ 10 ตัน เป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ปลูกจากรุ่นสู่รุ่น

P3160375 resize

ด้วยการคัดสรรและดูแลอย่างพิถีพิถันของชุมชน จึงทำให้มีผู้สนใจมาติดต่อซื้อเป็นลูกค้าประจำ และในชุมชนก็ยังมีโรงคั่วกาแฟสดให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการอีกด้วย หากสนใจติดต่อซื้อเมล็ดกาแฟสด สามารถติดต่อได้ที่ คุณหมู อนงค์ศรี ทรายแก่น โทร.09-5753-0715

P3160312 resize