กลิ่นเกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous Combustion) มีมาตรการการควบคุมคือ ควบคุมปริมาณถ่านสำรองไม่ให้มีมากเกินไป โดยกำหนดให้ใช้ถ่านหินที่บดแล้วให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลดการลุกติดไฟด้วยตนเอง

โดยถ่านที่มาก่อนจะใช้ก่อน การเปิดหน้าดินบริเวณบ่อเหมืองจะเหลือดินคลุมถ่านไว้ประมาณ 1 เมตรเพื่อไม่ให้ถ่านสัมผัสกับออกซิเจน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ ทำการบดอัดผิวกองถ่านหินชั่วคราวนอกลานกองถ่านให้แน่น รวมถึงมีทีมงานสำรวจคอยเฝ้าระวังและเข้าดับทันทีหากพบการลุกไหม้ของถ่าน โดยเหมืองแม่เมาะ มีทีมตรวจจุดความร้อนเป็นประจำ ซึ่งมีการรายงานผลเป็นรายวัน เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้รายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ หนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแล กฟผ. ไม่เพียงเท่านั้น ยังจะถูกสุ่มตรวจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้

 

ทั้งนี้ ในกรณีพบจุดความร้อนหรือพบการลุกไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติ (Spontaneous Combustion) การแก้ไขจะใช้รถน้ำและเครื่องจักรกลเข้าดับการลุกไหม้ของถ่านบริเวณดังกล่าวทันทีที่พบเห็น นอกจากนี้ ยังปรับปรุงวิธีการ ปฎิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการลุกไหม้ของถ่านด้วยการตัดยอดกอง และบดอัดดินที่มีเศษถ่านปนอยู่ให้แน่นอีกด้วย