สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คัดเลือกหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ และหมู่บ้าน   จำปุย ต.บ้านดง เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ลำปาง พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

Read more ...

ประชุมประชาคมแผนสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ

ประชุมประชาคมแผนสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ แล้วเสร็จ ชุมชนหนุนการสร้างถนนเข้าพื้นที่ห่างไกล และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ

Read more ...

เปลี่ยนวันนี้เพื่ออนาคต กฟผ.

เปลี่ยนวันนี้เพื่ออนาคต กฟผ.

เมื่อโลกเปลี่ยนไป กฟผ. เองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง

Read more ...

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงกับการพัฒนาควบคู่การรักษาอัตลักษณ์ สู่การแข่งขันรางวัลดีเด่นระดับประเทศ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงกับการพัฒนาควบคู่การรักษาอัตลักษณ์ สู่การแข่งขันรางวัลดีเด่นระดับประเทศ

มุมมองต่อการพัฒนาว่าคือการรักษาอัตลักษณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันในระดับประเทศ

Read more ...

ชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 199 ราย ปลื้ม รับมอบโฉนดที่ดิน 209 แปลง

ชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 199 ราย ปลื้ม รับมอบโฉนดที่ดิน 209 แปลง

ปลัดสำนักนายก ฯ มอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 209แปลง เผยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

Read more ...

33 ปี ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงความสว่างไสวให้คนไทยทั้งประเทศ

33 ปี ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงความสว่างไสวให้คนไทยทั้งประเทศ

กุมภาพันธ์ 2561 ครบรอบ 33 ปีรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หากเปรียบกับมนุษย์แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะเสมือนอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ได้บ่มเพาะประสบการณ์ และต่อสู้กับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมากว่า 3 ทศวรรษ

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ ปรับกระบวนการสนับสนุนชุมชน ปี 61 เน้นสร้างประสิทธิผล โปร่งใส ยั่งยืน

กฟผ.แม่เมาะ ปรับกระบวนการสนับสนุนชุมชน ปี 61 เน้นสร้างประสิทธิผล โปร่งใส ยั่งยืน

Read more ...