ใกล้เข้าสู่ปลายทางขึ้นทุกขณะ สำหรับเส้นทางของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ทั้งในส่วนของกระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่คืบหน้ามากกว่า 98 % และขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

Read more ...

ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อส่งเสริมด้านระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำในอำเภอแม่เมาะ

Read more ...

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more ...

แชะ! แชร์! ชิงรางวัล!
เล่นง่ายๆ ได้ชิลล์ๆ กับ LINE@ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ แถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ก่อนสถานการณ์หมอกควันที่จะมาถึง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลคุณภาพอากาศแก่สื่อมวลชนลำปาง และนำไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

กฟผ.แม่เมาะ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน (EGAT Energy Plant#2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและฝึกฝนการคิดริ่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมคัดเลือกเยาวชน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 (TCAS62)

Read more ...

กระแสการลดใช้สารเคมีในครัวเรือนเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์สูตรอินทรีย์ (ออแกนิค) มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปมากขึ้น สถานีอาชีพฉบับนี้ ชวนมารู้จักกลุ่มอาชีพใน อ.แม่เมาะ ที่ได้ลดใช้สารเคมี ในผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์จากธรรมชาติ โดยมีพี่เลี้ยงจาก ศูนย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ คอยให้คำแนะนำ แถมเป็นตลาดรับซื้อ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

Read more ...