ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อส่งเสริมด้านระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำในอำเภอแม่เมาะ

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ แถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ก่อนสถานการณ์หมอกควันที่จะมาถึง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลคุณภาพอากาศแก่สื่อมวลชนลำปาง และนำไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

Read more ...

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

กฟผ.แม่เมาะ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน (EGAT Energy Plant#2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและฝึกฝนการคิดริ่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมคัดเลือกเยาวชน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 (TCAS62)

Read more ...