สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 

? โดยปกติสภาพระบบไฟฟ้าช่วงเวลา 12.30 - 13.30 น. เป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มอย่างรวดเร็ว และในเวลา 13.05 น. ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 24,500 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) 1,847 เมกะวัตต์ 

Read more ...

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลข ดำ ที่ 459/2548 หมายเลขแดงที่ 1203/2550 ซากฟอสซิลหอยขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บทความนี้ขอย้อนรอยเรื่องราวของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบและทำความเข้าใจก่อนที่จะมีการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง 

Read more ...

ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ชื่อว่า “PM 2.5” ที่หลายจังหวัดทั้ง กทม. พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังเผชิญอยู่นั้น ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม แต่กลับมีพลังทำลายล้างที่น่าตกใจ 

Read more ...

Co-firing เมื่อชีวมวลสามารถเป็นพลังงานแก่โรงไฟฟ้าถ่านหิน

Co-firing เมื่อชีวมวลสามารถเป็นพลังงานแก่โรงไฟฟ้าถ่านหิน

รู้ไหมว่านอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินยังสามารถปรับปรุงระบบการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-Firing) ได้เช่นกัน

Read more ...