การดำเนินงานผลิตไฟฟ้าและทำเหมืองแร่ลิกไนต์ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น มีการคืนรายได้และการพัฒนาสู่ท้องถิ่น อ.แม่เมาะ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น ภาษี งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) เงินบริจาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งมีงบประมาณกว่าปีละ 360 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ในส่วนการทำเหมืองแร่ลิกไนต์ ก็มีการจัดตั้งกองทุนเช่นเดียวกัน โดยอาจเรียกโดยเข้าใจง่ายได้ว่ากองทุนเหมืองแม่เมาะ 

Read more ...

ชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 199 ราย ปลื้ม รับมอบโฉนดที่ดิน 209 แปลง

ชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 199 ราย ปลื้ม รับมอบโฉนดที่ดิน 209 แปลง

ปลัดสำนักนายก ฯ มอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 209แปลง เผยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

Read more ...

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงกับการพัฒนาควบคู่การรักษาอัตลักษณ์ สู่การแข่งขันรางวัลดีเด่นระดับประเทศ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงกับการพัฒนาควบคู่การรักษาอัตลักษณ์ สู่การแข่งขันรางวัลดีเด่นระดับประเทศ

มุมมองต่อการพัฒนาว่าคือการรักษาอัตลักษณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันในระดับประเทศ

Read more ...

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คัดเลือกหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ และหมู่บ้าน   จำปุย ต.บ้านดง เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ลำปาง พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

Read more ...

เปลี่ยนวันนี้เพื่ออนาคต กฟผ.

เปลี่ยนวันนี้เพื่ออนาคต กฟผ.

เมื่อโลกเปลี่ยนไป กฟผ. เองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ ปรับกระบวนการสนับสนุนชุมชน ปี 61 เน้นสร้างประสิทธิผล โปร่งใส ยั่งยืน

กฟผ.แม่เมาะ ปรับกระบวนการสนับสนุนชุมชน ปี 61 เน้นสร้างประสิทธิผล โปร่งใส ยั่งยืน

Read more ...

ประชุมประชาคมแผนสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ

ประชุมประชาคมแผนสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ แล้วเสร็จ ชุมชนหนุนการสร้างถนนเข้าพื้นที่ห่างไกล และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ

Read more ...

33 ปี ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงความสว่างไสวให้คนไทยทั้งประเทศ

33 ปี ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงความสว่างไสวให้คนไทยทั้งประเทศ

กุมภาพันธ์ 2561 ครบรอบ 33 ปีรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หากเปรียบกับมนุษย์แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะเสมือนอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ได้บ่มเพาะประสบการณ์ และต่อสู้กับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมากว่า 3 ทศวรรษ

Read more ...