การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ).แม่เมาะ โดยจิตอาสานวดตอกเส้น แผนกส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญานวดตอกเส้นแก่ชุมชน

Read more ...

 

 กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทั่วไป  ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

Read more ...

ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อส่งเสริมด้านระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำในอำเภอแม่เมาะ

Read more ...

แชะ! แชร์! ชิงรางวัล!
เล่นง่ายๆ ได้ชิลล์ๆ กับ LINE@ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Read more ...

กฟผ.แม่เมาะ แถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ก่อนสถานการณ์หมอกควันที่จะมาถึง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลคุณภาพอากาศแก่สื่อมวลชนลำปาง และนำไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

Read more ...

            ใกล้เข้าสู่ปลายทางขึ้นทุกขณะ สำหรับเส้นทางของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ทั้งในส่วนของกระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่คืบหน้ามากกว่า 98 % และขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

Read more ...

กระแสการลดใช้สารเคมีในครัวเรือนเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์สูตรอินทรีย์ (ออแกนิค) มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปมากขึ้น สถานีอาชีพฉบับนี้ ชวนมารู้จักกลุ่มอาชีพใน อ.แม่เมาะ ที่ได้ลดใช้สารเคมี ในผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์จากธรรมชาติ โดยมีพี่เลี้ยงจาก ศูนย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ คอยให้คำแนะนำ แถมเป็นตลาดรับซื้อ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

Read more ...

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ เนืองแน่น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more ...
Page 1 of 2