แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22

 

 

การแข่งขัน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556   เวลา 05.45 น.
ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
 
22nd MAE MOH HALF MARATHON
Sunday August 4th, 2013  -  05.45 AM.
AT MAE MOH WITTAYA SCHOOL
MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

 

 

2233