แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23

 

 

การแข่งขัน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557   เวลา 05.45 น.
ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
 
23rd MAE MOH HALF MARATHON
Sunday August 3rd, 2014  -  05.45 AM.
AT MAE MOH WITTAYA SCHOOL
MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

 

 

2233