แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 

 logo_58_

การแข่งขัน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558   เวลา 05.45 น.
ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
 
24th MAE MOH HALF MARATHON
Sunday August 2nd, 2015  -  05.45 AM.
AT MAE MOH WITTAYA SCHOOL
MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

 

 

2233