กรณีตารางการแสดงผลข้อมูล SO2 Online มีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.นุชชุตา กล้าแท้ โทรศัพท์ภายใน : 5692  
SO2 ONLINE MONITOR
SO2 ONLINE MONITOR
เลือกหัวข้อการแสดงผล   วันที่    ชนิดของข้อมูล  Interval    
 
Summary 2 Load, Lignite, Oil, SO2 Mass Emission, SO2 Concentration , NOx Emission ,Inversion Layer Unit 1-13
Date  23 August 2017